Informatie Beeldenpark De Havixhorst

Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst
Openingstijden: dagelijks, van 10:00 tot 17:00 uur
Toegang: gratis


Beeldenpark De Havixhorst

Beeldenpark De Havixhorst is aangelegd op initiatief van Châteauhotel en Restaurant De Havixhorst en de Stichting Het Drentse Landschap. De officiële opening was in juni 2020.
Het doel van Beeldenpark De Havixhorst is de ontwikkeling van de moderne Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst onder de aandacht te brengen. Hiertoe worden beelden verworven, tentoonstellingen gehouden en tal van educatieve activiteiten georganiseerd.
De collectie beelden van Beeldenpark De Havixhorst bestaat uit een vaste collectie met beelden van onder andere Eric Claus, Piet Esser, Pieter d’Hont en Oswald Wenckebach, en beelden die in langdurige bruikleen zijn gegeven door Museum Beelden aan Zee, kunstenaars, erfgenamen van kunstenaars en particulieren.

Literatuur
In beeld – Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst (Nyncke Wouda, eindredactie; Meppel, 2021)

Website
www.beeldenparkdehavixhorst.nl

  Beeldenpark De Havixhorst (De Schiphorst)