Informatie Beeldentuin AFAS Circustheater

Plein AFAS Circustheater, Circusplein 50, Den Haag
Permanente openluchttentoonstelling
Toegang: gratis


Het AFAS Circustheater is ontworpen door Wilhelmus Bernardus van Liefland (Leiden, 11 oktober 1857 – Den Haag, 27 juli 1919, architect en stedebouwkundige). De bouw begon in 1901 en werd in mei 1904 voltooid.
Het gebouw is op 16 juli 1904 in gebruik genomen en werd in de volksmond “Circusgebouw” genoemd. Het plein waaraan het Circusgebouw stond, droeg de naam Gevers Deynootplein.
Tot aan de 1960-er jaren werden in het Circusgebouw circusvoorstellingen gehouden. Daarna kreeg het gebouw de functie van concertzaal. Hiertoe vond een verbouwing plaats, waarbij het in Jugendstil opgetrokken voorgebouw werd afgebroken.
In 1987 werd de naam van het Gevers Deynootplein veranderd in Circusplein.

In 1991 ging het eigendom over op Johannes Adrianus (Joop) van den Ende (mediamagnaat, Amsterdam, 23 februari 1942) en kreeg het gebouw een theaterfunctie, waarbij de nadruk lag op de uitvoering van musicals. In 1991 ging een verbouwing van start op geleide van een ontwerp van de architect Arno Meijs. In 1993 was deze verbouwing voltooid. Bij de opening op 15 augustus 1993 werd het beeld De doorbraak (Kees Verkade) onthuld.
Vanaf 1993 heeft het Circustheater diverse opeenvolgende sponsoren gehad. De bedrijfsnamen van deze sponsoren werden voor de duur van het sponsorschap verbonden aan de naam van het Circustheater: VSB Circustheater (1993-2004), Fortis Circustheater (2004-2010) en AFAS Circustheater (2011-heden).
Op 15 mei 2004 werden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Circustheater vijf beelden geplaatst op het voorterrein van het theater: Dubbel (Pépé Grégoire), Icarus (Jan Steen), Interconnected sculpture (Abraham David Christian), La grande fleur qui marche (Fernand Léger) en Sitting couple (Lynn Chadwick). Pépé Grégoire had een belangrijke rol in de keuze van de te plaatsen beelden. Samen met De doorbraak (Kees Verkade) is op die manier een internationale beeldentuin ontstaan met sculpturen, ontworpen door Duitse, Engelse, Franse en Nederlandse beeldhouwers.
Begin 2015 werd Demasqué (Pépé Gregoire) vanuit Utrecht overgebracht naar het Circusplein. Dit beeld maakt géén deel uit van de Beeldentuin AFAS Circustheater.
“Sitting couple” is sinds april 2014 niet meer aanwezig; “La grande fleur qui marche” is sinds maart 2015 niet meer aanwezig.

Bronnen:
https://bkdh.nl/kunstwerken/dubbel/
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Circustheater,_%27s-Gravenhage

  Beeldentuin AFAS Circustheater (Den Haag)