Informatie Franse tuin

Raad van State, Den Haag, achter paleis Kneuterdijk
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 08:00-17:00 uur; zaterdag en zondag: 10:00-16:00 uur

Toegang gratis


De Franse tuin ligt achter het voormalige stadspaleis Kneuterdijk in Den Haag. Dit paleis, gebouwd in 1717, wordt tegenwoordig gebruikt door de Raad van State.
De Franse tuin is een klein restant van de vroegere paleistuin. Het ontwerp ervan stamt uit de 1950-er jaren en is gebaseerd op de Franse stijl die zich kenmerkt door symmetrie, wiskundige vormen, strakke lijnen en geschoren hagen. In 2011, bij de herinrichting en nieuwbouw, is de Franse stijl van de tuin weer tot leven gewekt.(1)
In de Franse tuin staan een zonnewijzer en zeventien beelden en beeldengroepen. Als eerste werd de zonnewijzer geplaatst. In het begin van de 1980-er jaren werd De zon in de Franse tuin geplaatst, vervaardigd in of rond 1956 door Wessel Couzijn. Het beeld maakt deel uit van de Rijkscollectie.
In het verlengde van de opdracht een bronzen dubbelportret van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima te vervaardigen, was Eric Claus gevraagd een selectie van zijn beelden en beeldengroepen te maken ten behoeve van de Franse tuin. In augustus 2018 werden elf van zijn beelden en beeldengroepen bijgeplaatst in de Franse tuin. In 2020 werden nog eens vijf beelden en beeldengroepen die hij had vervaardigd, in de Franse tuin geplaatst.(2,3) Eric Claus heeft de beelden en beeldengroepen ontworpen en vervaardigd tussen 1980 en 2016.

Noten
(1) www.denhaag.wiki
(2) buitenkunst den haag
(3) www.koninklijkhuis.nl. Op 22 mei 2015 is het bronzen dubbelportret van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in de Ledenkamer van de Raad van State geplaatst, een besloten ruimte waarin schilderijen hangen van Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana en Koningin Beatrix, die allen voorzitter zijn geweest van de Raad van State. Koning Willem-Alexander is Koningin Beatrix opgevolgd als voorzitter. Koningin Máxima heeft sinds oktober 2004 zitting in de Raad van State. De Raad van State heeft het dubbelportret aangeboden aan de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau. Deze stichting heeft het dubbelportret in bruikleen aan de Raad van State verstrekt.

  Franse tuin (Den Haag)