Monument voor Jutphase oorlogsslachtoffers

Beeldhouwer: Albert Dresmé
Materiaal: Franse kalksteen
hoek Nedereindseweg / Stormerdijkstraat, Nieuwegein
Onthuld in 1949


Monument voor Jutphase oorlogsslachtoffers

__________

__________

__________

.


“Monument voor Jutphase oorlogsslachtoffers” is vervaardigd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de tien omgekomen inwoners van Jutphaas. Tevens is het een oproep voor vrede en een afwijzing van oorlog, geweld en onrecht in het algemeen.
De vrouwenfiguur houdt in haar linkerhand een boek vast, symbool voor recht en rechtvaardigheid. Op de rechterhand van de vrouwenfiguur zit een duif, symbool voor de vrede.
In het voetstuk zijn de namen gegraveerd van tien inwoners van Jutphaas die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.
Op het rechterdeel van de muur zijn statische vouwenfiguren te zien, symbool voor de zware oorlogsjaren. Op het linkerdeel zijn dansende vrouwenfiguren te zien, symbool voor vrede en vrijheid.
“Monument voor Jutphase oorlogsslachtoffers” is in 1949 onthuld door Marius Antoon Reinalda (1888-1965), commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht. Het is het eerste beeld dat in Jutphaas is geplaatst.
“Monument voor Jutphase oorlogsslachtoffers” is diverse malen vernield. In 2001, na ernstige vernieling, werd overwogen het monument naar een binnenlocatie te verplaatsen en een nieuw herdenkingsmonument te ontwerpen. Uiteindelijk is het monument gerestaureerd en op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst, mede op aandringen van Albert Dresmé, die het destijds had vervaardigd.

Bronnen:
4en5mei.nl
pen.nl

  ALBERT DRESMÉ

Jutphaas: voormalige gemeente in de provincie Utrecht. In 1971 werden Jutphaas en de ten zuiden ervan liggende gemeente Vreeswijk samengevoegd tot de gemeente Nieuwegein.

DE ACTIE “ADOPTEER EEN MONUMENT”

In het kader van het educatieve project “Adopteer een monument” biedt het Nationaal Comité 4 en 5 mei scholen in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid een oorlogsmonument te adopteren. Aan de hand van lesmateriaal en gesprekken met mensen in de omgeving van het monument ontdekken de leerlingen wat zich in de oorlog heeft afgespeeld in het gebied waarin het monument staat. Zij leren ook wie en waarom wij in Nederland herdenken op 4 mei en wat wij vieren op 5 mei. Zij kunnen zelf een herdenkingsdienst organiseren.
In het schooljaar 2020-2021 is “Monument voor Jutphase oorlogsslachtoffers” geadopteerd door Montessori basisschool De Vleugel, gevestigd in Nieuwegein aan het Mozartplantsoen 1.