Paus Adrianus VI

Beeldhouwer: Anno Dijkstra
Materiaal: brons
Paushuize, Pausdam, Utrecht
Onthuld op 17 december 2015


__________

__________

__________

.


Ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds het beeld “Paus Adrianus VI” aan de stad Utrecht geschonken. Het ontwerp van Anno Dijkstra was het winnende ontwerp van de in totaal 69 ontwerpen.
Voor de vormgeving van gezicht van paus Adrianus VI heeft Dijkstra het door Jan van Scorel (schilder en tekenaar, Schoorl, 1 augustus 1495 – Utrecht, 6 december 1562) in 1523 vervaardigde portret van de paus gebruikt.
Voor Dijkstra is paus Adrianus VI de belichaming van dapperheid, rechtvaardigheid, soberheid en transformatie. Aanvankelijk had hij het beeld ondersteboven willen plaatsen, als verwijzing naar het voornemen van Adrianus VI de kerkelijke cultuur om te gooien. Deze uitvoering van het beeld bleek technisch niet haalbaar.
De sokkel van het beeld rust op wiggen, waardoor het beeld als het ware zweeft.
“Paus Adrianus VI” is onthuld door Anno Dijkstra en Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. Na de onthulling droeg Els van Starborch, lid van het Utrechtse Stadsdichtersgilde, haar gedicht Paus Adrianus VI voor. Op 15 september 2017 is rechts achter het beeld een natuurstenen tegel gelegd in de bestrating van de brug over de Nieuwegracht, met de tekst van de tweede strofe van Paus Adrianus VI.

Bronnen:
historiek.net

oudutrecht.nl
straatpoezie.nl

  ANNO DIJKSTRA

Adrianus VI: de pausnaam van  Adriaan Floriszoon Boeyens (1459-1523). Zijn pontificaat duurde van 31 auagustus 1522 tot aan zijn overlijden op 14 september 1523.