Herdenking & Vrijheidsmonument

Beeldend kunstenaar: Ate von Hes
Materiaal: cortenstaal
Berlijnplein, Utrecht
Onthuld op 2 mei 2021

“Herdenking & Vrijheidsmonument” maakt deel uit van de fietstocht Beelden aan de Vecht en in West-Utrecht


__________

__________

__________

de door corrosie optredende verkleuring van het cortenstaal


Het Berlijnplein is het centrale plein in Leidsche Rijn, een nieuwbouwwijk in de gemeente Utrecht waarvan de bouw in de 1990-er jaren is begonnen en bijna is voltooid.
Het Herdenking & Vrijheidsmonument is het eerste monument dat zowel de Nationale Dodenherdenking (4 mei) als de herwonnen vrijheid (5 mei) als thema’s heeft.
In de jaren tot 2016 konden de bewoners van Leidsche Rijn de Nationale Dodenherdenking volgen via televisie-uitzendingen of konden zij deelnemen aan herdenkingsplechtigheden elders in de stad Utrecht. Om hen in de gelegenheid te stellen in Leidsche Rijn stil te staan bij de Nationale Dodenherdenking, werd in 2016 bij Perron 9 (drie perronoverkappingen, afkomstig van het vroegere NS-station Utrecht CS) een tijdelijk monument geplaatst in de vorm van een hek. De inmiddels opgerichte Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn benaderde Ate von Hes, woonachtig en werkzaam in Leidsche Rijn, met de vraag of hij wilde nadenken over een monument voor het herdenken en vieren van 4 en 5 Mei in Leidsche Rijn. Voor Von Hes betekende dit dat hij een monument moest vervaardigen waarin zowel de Nationale Dodenherdenking (4 mei) als de op 5 mei 1945 herwonnen vrijheid tot uiting kwam. Hij ontwierp een monument, bestaande uit de haaks op elkaar staande en met elkaar verbonden zijnde cijfers 4 en 5 die (overeenkomstig de uiteenlopende thema’s) vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden bekeken. Het toeval wil dat de cijfers 4 en 5 samen het getal 45 vormen, de eindcijfers van het bevrijdingsjaar 1945.
De vervaardiging van het Herdenking & Vrijheidsmonument is geheel bekostigd uit crowdfunding onder de bewoners van en ondernemers in Leidsche Rijn.
Het Herdenking & Vrijheidsmonument is op 2 mei 2021 onthuld door Sharon Alida Maria Dijksma (Groningen, 16 april 1971), burgemeester van Utrecht, en Bas Meijer, voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn. De datum 2 mei was gekozen vanwege het feit dat de Engelse luchtmacht op 2 mei 1945 een begin maakte met voedseldroppings boven West-Nederland. De voor de stad Utrecht bestemde voedselpakketten belandden in de weilanden ten westen van de stad, in het gebied waar nu de wijk Leidsche Rijn is gebouwd.


Bronnen:
– Algemeen Dagblad, 2 mei 2021
– www.instagram.com/atevonhes

  ATE VON HES