Rollend paard

Beeldhouwer: Bas Brinkhorst
Materiaal: brons

Burgemeester Galleestraat / Zutphenseweg, Vorden
Onthuld op 30 september 2008


__________

.


De aanleiding voor het ontwerpen van “Rollend paard” was het feit dat in november 2006 de in het midden van de 1990-er jaren gegoten vervangende replica van de door het beeldhouwersechtpaar JeanMarianne Bremers ontworpen beeldengroep “Twee paarden” was gestolen.
“Twee paarden” was ontworpen in 1980 in opdracht van de Rotaryclub in Vorden. In dat jaar werd in Vorden een sponsorloop gehouden in het kader van de door Rotary International gevoerde actie “Polio de wereld uit”. Als blijk van dank had de Rotaryclub in Vorden toegezegd een bedrag te schenken aan de Vordense gemeenschap. Dit bedrag werd besteed aan het ontwerpen en plaatsen van “Twee paarden”. De beeldengroep werd geplaatst op een stenen sokkel.
In het midden van de 1990-er jaren werd “Twee paarden” van de sokkel getrokken, waardoor restauratie noodzakelijk was. De restauratie vond plaats op de gemeentewerf van Vorden. Daar is de beeldengroep gestolen. De mallen waren bewaard gebleven, zodat een vervangende replica kon worden gegoten.
De vervangende replica werd in november 2006 gestolen. De mallen waren er niet meer, zodat er geen vervangend exemplaar kon worden gegoten. Vanwege de geleden schade wilde het echtpaar Bremers geen ander beeld ontwerpen. De gemeente Bronckhorst en de Rotaryclub Vorden-Zutphen gaven Bas Brinkhorst de opdracht een beeld te ontwerpen. Bas Brinkhorst koos voor het ontwerpen van een beeld van een rollend paard. Dit beeld zou vanwege de rugligging steviger op de sokkel staan dan “Twee paarden”, die op hun benen stonden, die gemakkelijk doorgezaagd konden worden.
Op 30 september 2008 is “Rollend paard” op de sokkel van “Twee paarden” geplaatst en onthuld door Peter Glasbergen, wethouder van de gemeente Bronckhorst, in aanwezigheid van Bas Brinkhorst en, namens de Rotaryclub Vorden, Gerrit Emsbroek.
Tegenwoordig staat het beeld op een lage, betonnen sokkel.

Bronnen:
https://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=GL07ag
https://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=GL07bd
https://www.sebastiaanbrinkhorst.nl/de-pers-over/

  BAS BRINKHORST