Hoor niets zie niets zeg niets

Naamvariant: “Horen zien en zwijgen”
Woodcarver: Dave Harmsworth
Materiaal: douglashout

Kapelweg 33, Utrecht
Voltooid op 17 november 2016


Hoor niets zie niets zeg niets

__________

“Hoor niets”

“Zie niets”

“Zeg niets”


Deze uit douglas hout vervaardigde beeldengroep wordt door voorbijgangers “Horen zien en zwijgen” genoemd. Deze benaming van een uitbeelding van drie apen die oren, ogen en mond bedekken, is in Nederland in de negentiende eeuw in zwang gekomen maar klopt eigenlijk niet. Twee apen bedekken hun oren en ogen en horen en zien derhalve niets.
Het idee achter deze apengroep is te herleiden tot een wijsheid van de Chinese wijsgeer Confucius (551-479 vChr). De aap met de handen op zijn oren hoort geen kwaad, de aap met de handen op zijn ogen ziet geen kwaad en de aap met de handen op zijn mond spreekt geen kwaad. De bewoners van Kapelweg 33 die Dave Harmsworth gevraagd hadden deze beeldengroep te vervaardigen, hadden de gedachte van Confucius voor ogen en niet de gedachte dat je moet zwijgen over wat je ziet en hoort.
Op de website van Dave Harmsworth is een uit hout vervaardigde beeldengroep te zien, bestaande uit drie boven elkaar zittende apen. Deze beeldengroep draagt de naam “Zeg niets, zie niets, hoor niets”. Dit gegeven in aanmerking nemend, is in aan de beeldengroep die onderwerp is van deze fotoreportage, de naam “Hoor niets zie niets zeg niets” gegeven.
Dave Harmsworth heeft de drie apen in zijn atelier vervaardigd. Op 17 november 2016 zijn ze op de treurwilg geplaatst. De treurwilg was een grote boom, waaraan de bewoners erg gehecht waren. Toen de boom was doodgegaan, wilden ze hem niet omhakken. De treurwilg had drie stammen. Dit leidde tot het vervaardigen van deze drie zwartwitte franjeapen die bij de bewoners erg geliefd waren.

Bronnen:
De Vierklank, 7 januari 2021
Wikipedia: franjeapen
en Horen zien en zwijgen
– instagrampagina treeworks.nl

  DAVE HARMSWORTH