Wapen Johannes Kardinaal De Jong

Uitvoering: Edelsmidse Brom
Huis Cohen (“Huis met de Paarse Ruitjes”), Zuidsingel 38, Amersfoort


.


Het Huis Cohen, bijgenaamd “Huis met de Paarse Ruitjes”, is gebouwd in of rond 1775. In 1843 is het aangekocht door de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Het gebouw werd toen een klooster.
Johannes (Jan) kardinaal De Jong, geboren in Nes (Ameland) op 10 september 1885, aartsbisschop van Utrecht van 1936 tot 1951 en op 18 februari 1946 benoemd tot kardinaal-priester, heeft van 1951 tot aan zijn overlijden op 8 september 1958 in het Huis Cohen gewoond, waar hij enkele jaren tot 1914 conrector was geweest.
Het wapen van kardinaal De Jong rust op een ornament boven de ingang van het Huis Cohen. Boven het wapen bevindt zich een galero (kardinaalshoed), waaraan links en rechts 15 fiocchi (kwastjes) hangen, ten teken van het kardinaalschap. Links naast het wapen is een kromstaf aangebracht, rechts een patriarchaal kruis. Het wapen is uitgevoerd in de kleuren van het oorspronkelijke wapen. De galero, de fiocchi, de kromstaf en het patriarchale kruis zijn niet van een kleur voorzien.

DATERING VAN HET WAPEN VAN KARDINAAL DE JONG
Het wapen van kardinaal De Jong dateert uit 1935, het jaar waarin hij coadjutor (hulpbisschop) werd van Joannes Henricus Gerardus Jansen (Leeuwarden, 9 mei 1868 – Utrecht, 17 mei 1946).(1) Dit wapen is destijds ontworpen door Jan Eloy Brom.(2)
Het wapen van kardinaal De Jong was een variant van het wapen van Ameland (een halve maan op een blauw schild, met erboven zwart-gele balken). Dit Amelander wapen was geplaatst in het midden van het wapen van het aartsbisdom Utrecht (een wit kruis op een rood schild). Onder deze wapens stond de aan Psalm 118,7 ontleende wapenspreuk “DOMINUS MIHI ADJUTOR” (vert.: De Heer is mijn helper).
In 1936, bij zijn benoeming tot aartsbisschop, werd het wapen omgeven door een groene galero met links en rechts tien groene fiocchi.
In 1946, bij zijn benoeming tot kardinaal, werd de groene galero vervangen door een rode galero met links en rechts vijftien rode fiocchi.
Het archief van het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen bevat geen informatie over het jaar waarin het wapen, de galero en de fiocchi boven de ingang van het Huis Cohen ontworpen of geplaatst zijn, en bevat ook geen informatie over de ontwerper(s) van het geheel dan wel afzonderlijke delen.

Noten
(1) In het archief van het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen is onder catalogusnummer BRED-4c629 een afbeelding opgenomen van een ontwerp van een bisschopsinsigne voor mgr. De Jong, daterend uit 1935.
(2) Zie Het Wapen van Z.Exc. den Wijbisschop (Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, inv.nr. 11707).

→  EDELSMIDSE BROM