‘TOM

Beeldhouwer: Elselien van der Graaf
Materiaal: brons
Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag
Onthuld op 28 maart 2011


'TOM

__________

__________

.


Als blijk van waardering voor medewerkers van het Openbaar Ministerie die door hun jarenlange werk of bijzondere prestaties veel voor het Openbaar Ministerie hadden betekend, ontwierp Elselien van der Graaf een klein beeld, genaamd ‘TOM (‘t Openbaar Ministerie). Het beeld toont een medewerker van het Openbaar Ministerie die rechtop, met kloeke tred, een grote stapel dossiers draagt. Uit de houding en krachtige tred van het beeld blijkt enerzijds dat de medewerker niet onder zijn last gebukt gaat en anderzijds dat het OM actief en betrokken is.(1)
Een grote uitvoering van ‘TOM werd vervaardigd ter gelegenheid van de viering in 2011 van 200 jaar rechterlijke macht in Nederland. Harm Nanne Brouwer (Den Haag, 30 mei 1951), voorzitter van het College van procureurs-generaal van Nederland van juni 2005 tot juni 2011, schonk dit beeld aan de gemeente Den Haag. Op het cirkelvormig plateau onder het beeld is de volgende zin aangebracht: DE WAARHEID IS OP WEG EN NIETS ZAL HAAR TEGENHOUDEN (La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera, Emile Zola, Le Figaro, 25 november 1897, affaire-Dreyfus). Deze zin herinnert het Openbaar Ministerie aan haar taak de waarheid te vinden.
In tegenstelling tot het prijsbeeld is de grote uitvoering van “‘TOM” geen massief bronzen gestalte, maar een gestalte waarvan het lichaam in lijnen is uitgebeeld, een manier van uitbeelden die Elselien gaandeweg de jaren ontwikkeld had.
Op 28 maart 2011 is “‘TOM” onthuld door Jozias Johannes van Aartsen (Den Haag, 25 december 1947), burgemeester van Den Haag.

Bronnen
yumpu.com
,
Elselien van der Graaf 70 20 (2021, p.140-141)

  ELSELIEN VAN DER GRAAF

Openbaar Ministerie: de instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het Openbaar Ministerie zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Hiervoor wordt er samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. Het opsporingsonderzoek wordt geleid door de officier van justitie.
In 1811 werden in Nederland ten gevolge van de inlijving bij het Napoleontische Rijk de Franse wetten en bestuurlijke en rechterlijke instellingen ingevoerd. De talloze plaatselijke en regionale kleine en grote rechterlijke instellingen werden vervangen door één overkoepelende organisatie.

Bronnen:
www.om.nl

Wikipedia