Voor Stichting Elyse

Beeldhouwer: Elselien van der Graaf
Materiaal: brons
Nieuwe Algemene Begraafplaats, Naarderstraat 68, Huizen

Onthuld op 19 november 2014


Voor Stichting Elyse

__________

__________

.


In 2013 heeft Elselien van der Graaf voor Stichting Elyse het beeld ontworpen dat het onderwerp is van deze fotoreportage. Deze stichting, opgericht in november 2012, vraagt in allerlei opzichten aandacht voor ouders en nabestaanden van kinderen, geboren en overleden voor de 24e week van de zwangerschap.
Dankzij sponsoring kon het beeld worden vervaardigd. In september 2013 is het streven van Stichting Elyse naar het aanleggen van regionale gedenkplekken, voorzien van een gedenkteken, waar deze kinderen tegen een geringe vergoeding kunnen worden begraven, genomineerd voor de titel “Aanvrager van het jaar” van het Monuta Charity Fund. Dit fonds, onderdeel van uitvaartonderneming en uitvaartverzekeraar Monuta, ondersteunt originele en bijzondere initiatieven op het gebied van nazorg en palliatieve zorg in Nederland.
Het beeld is op 19 november 2014 geplaatst op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Huizen, op de gedenkplek voor kinderen, geboren en overleden voor de 24e week van de zwangerschap. Ouders en nabestaanden kunnen hier hun kindje begraven en gedenken.
Voor zover mij bekend is het exemplaar in Huizen het enige exemplaar van dit beeld en zijn er elders geen exemplaren van geplaatst.

Elselien van der Graaf heeft twee ouders uitgebeeld, naar elkaar toe gebogen. De lege ruimte tussen hen heeft de contouren van een kind, hun voortijdig overleden kind, dat zij met zich meedragen, ook al is het er lijfelijk niet meer.
Op de sokkel heeft Elselien van der Graaf de zin “Elk leven heeft een naam” laten graveren. In de jaren waarin dit beeld werd ontworpen, was het zo dat deze kinderen geen eigen graf kregen. Inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie was niet mogelijk. Hun naam mocht niet in het trouwboekje worden vermeld. Wettelijk gezien hadden zij niet bestaan.

Gaandeweg de jaren is er op dit gebied veel verbeterd voor ouders en nabestaanden.

Bronnen:
Stichting Elyse, Beleidsplan 2013-2018
uitvaartmedia.com

Met dank aan:
– Elselien van der Graaf

  ELSELIEN VAN DER GRAAF

Stichting Elyse is opgericht in Huizen in november 2012 door I.T.M. (Iris) Lusse, die na een zwangerschap van 20 weken en 2 dagen haar dochter Elyse had verloren. In de weken na het overlijden merkte zij dat allerlei zaken niet of niet goed geregeld waren. Er was bijvooorbeeld geen zwangerschapsverlofregeling en ook geen uitvaartverzekering. Instanties werkten los van elkaar. Het deed haar vooral pijn dat zij Elyse niet in Huizen kon begraven. Zij wendde zich tot de gemeente met de vraag of die een gedenkplek ter beschikking kon stellen. De gemeente Huizen reageerde positief.
Omdat Iris merkte dat anderen in deze omstandigheden tegen dezelfde problemen opliepen als zij, heeft zij Stichting Elyse opgericht. Hiermee wil zij bereiken dat kinderen, geboren en overleden voor de 24e week van de zwangerschap, op gepaste wijze begraven of gecremeerd kunnen worden en op gepaste wijze herdacht kunnen worden.
Stichting Elyse geeft voorlichting aan mensen die in deze omstandigheden geraken, ondersteunt hen en treedt op als belangenbehartiger bij diverse (overheids)instanties. Zij dringt aan op het treffen van regelingen voor de ouders, waaronder zwangerschapsverlof, het wettelijk het erkennen van deze kinderen en het vergoeden van de kosten van de uitvaart of crematie. Ook wil Stichting Elyse bewerkstelligen dat alle instanties of personen die betrokken zijn bij de tijd na het overlijden, zodanig te werk gaan dat ouders en nabestaanden goed ondersteund worden en niet tegen tal van problemen aanlopen.
Stichting Elyse streeft het aanleggen van regionale gedenkplekken na, voorzien van een gedenkteken, waar ouders het stoffelijk overschot van hun kind kunnen begraven.

Inmiddels is Stichting Elyse uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. De website van de stichting is niet meer online. Het is mij niet bekend of Stichting Elyse is opgeheven of in een andere stichting is opgegaan.

Bron:
Stichting Elyse, Beleidsplan 2013-2018