De dief

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons

Franse tuin, Raad van State, Den Haag, achter paleis Kneuterdijk (sinds 2020)
Vervaardigd in 2016


__________

__________

.


“De dief”, een vrij werk van Eric Claus, beeldt Kukeleku uit die de zaak belazert en verwijst op deze manier naar het einde van de Kunst. Onder zijn armen draagt hij een wit en een zwart schilderij.
“De dief” is ook een verwijzing naar Pulcinella, een personage uit de Commedia dell’Arte, een zwart en wit kostuum dragend.(1)
“De dief”, vervaardigd in 2016, is een van de vijf beelden en beeldengroepen die in 2020 zijn toegevoegd aan de elf door Eric Claus vervaardigde beelden en beeldengroepen die op 31 augustus 2018 in de Franse tuin waren geplaatst.(2)(3)

Noten
(1) Folder Overzicht van de beelden in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk in Den Haag (Raad van State).
Op de pagina’s 83-88 in Eric Claus in de ban van de Commedia dell’Arte (Baarn, 2005) is Pulcinella uitvoerig beschreven. Onder andere is te lezen dat Pulcinella een vogelmens is. “De dief” heeft trekken van een vogel. Het karakter Pulcinella heeft verwantschap met onder andere de Griekse god Hermes, de bode der goden, de verhalenverteller maar ook de god van de dieven. Op pagina 87 is geschreven dat Eric Claus zich bij het vervaardigen van zijn Pulcinella-beelden ook heeft laten inspireren door een dansende figuur, Cucurucu (vert.: Kukeleku) genaamd, te zien op een van de gravure van Balli di Sfessania van Jacques Callot (Nancy, 1592-1635), wiens neus er als een snavel uitziet en die op zijn baret hanenveren draagt.
(2)
buitenkunst den haag
(3) Facebookpagina Eric Claus, bericht 31 augustus 2018

ERIC CLAUS EN DE COMMEDIA DELL’ARTE
De Commedia dell’Arte is een belangrijk thema in het werk van Eric Claus. Andere beelden in de Franse tuin van Eric Claus over of met elementen uit de Commedia dell’Arte:
De prediker
– Il Dottore

– Servetta

  ERIC CLAUS
  Franse tuin (Den Haag)

Commedia dell’Arte: geïmproviseerd Italiaans volkstoneel uit de zestiende en zeventiende eeuw. De hoofdinhoud van de toneelstukken was vastgelegd in een scenario; de acteurs speelden in op actuele gebeurtenissen. In de toneelstukken keerden een aantal hoofdpersonen steeds terug.