De gulden middenweg

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons, vergulde strip

Franse tuin, Raad van State, Den Haag, achter paleis Kneuterdijk (sinds 31 augustus 2018)
Vervaardigd in 2001


__________

.


“De gulden middenweg”, een vrij werk van Eric Claus, toont twee tegenover elkaar zittende figuren met tussen hen in een vergulde strip, de “gulden middenweg”. De ruimte tussen de figuren beeldt het gesprek uit dat ze met elkaar voeren. De strip ligt tussen de figuren in maar raakt hen niet, wat uiting is van de idee dat het juiste midden uitersten vermijdt. “De gulden middenweg” grijpt terug op Aristoteles (Stageira, GR, 384 v.Chr. – Chalkis, GR, 322 v.Chr.) die in zijn ethische filosofie stelt dat een deugd in het midden tussen twee ondeugden ligt.(1)
“De gulden middenweg”, vervaardigd in 2001, is een van de elf beelden en beeldengroepen van Eric Claus die sinds 31 augustus 2018 te zien zijn in de Franse tuin.(2) In 2020 zijn vijf beelden en beeldengroepen van Eric Claus bijgeplaatst in de Franse tuin.(3)
Op pagina 65 in Komedie en illusie – Eric Claus 80 beeldhouwer – Beeldenpark De Havixhorst (Meppel, 2017) staat een ongedateerde foto van een soortgelijk beeld, zonder vergulde strip. In het bijschrift staat de naam “Evenwicht”.

Noten
(1) Folder Overzicht van de beelden in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk in Den Haag (Raad van State)
(2)
Facebookpagina Eric Claus, bericht 31 augustus 2018

(3) buitenkunst den haag

Literatuur
Eric Claus – Eenentwintig filosofen van de twintigste eeuw verbeeld (millennium editie, Baarn, 1999/2000)

Andere beelden van Eric Claus in de Franse tuin met filosofie als thema:
De stem die de stilte bewaart (Jacques Derrida)
Passanten met hoed (Jean-Paul Sartre)
Stap voor stap (Jean-Paul Sartre)


  ERIC CLAUS
  Franse tuin (Den Haag)