De wachter

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons

Franse tuin, Raad van State, Den Haag, achter paleis Kneuterdijk (sinds 2020)
Vervaardigd in 1996


.


“De wachter”, een vrij werk van Eric Claus, brengt een saluut aan wie binnenkomt. Het originele, stenen exemplaar staat sinds 1977 bij de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam.(1)
De geschiedenis van “De wachter” gaat terug tot 1973. Het gymnastieklokaal aan de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht zou moeten worden gesierd met een reliëf. In oktober 1973 werd de opdracht hiertoe gegund aan Sjoukje Wiegersma (Maartensdijk, 5 maart 1936 – Utrecht, 2005). Wiegersma diende echter geen ontwerp in. Er werd toen overgegaan tot aankoop van het door Eric Claus vervaardigde bronzen beeld “Wachter”.(2)
“De wachter”, vervaardigd in 1996, is een van de vijf beelden en beeldengroepen die in 2020 zijn toegevoegd aan de elf door Eric Claus vervaardigde beelden en beeldengroepen die op 31 augustus 2018 in de Franse tuin waren geplaatst.(3)(4)

Noten
(1) Folder Overzicht van de beelden in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk in Den Haag (Raad van State)
(2) Eric Claus: “Wachter” (Utrecht)
(3)
buitenkunst den haag
(4) Facebookpagina Eric Claus, bericht 31 augustus 2018

Zie ook:
Eric Claus: “De wachter” (Utrecht)

  ERIC CLAUS
  Franse tuin (Den Haag)