Golgotha

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons

Franse tuin, Raad van State, Den Haag, achter paleis Kneuterdijk (sinds 31 augustus 2018)
Ontworpen in 2002


__________

.


“Golgotha”, een vrij werk van Eric Claus, beeldt de kruisiging van Jezus uit op een plek even buiten Jeruzalem, Golgotha genaamd. Het middelste beeld stelt Jezus voor; de beelden links en rechts de misdadigers die met Hem werden gekruisigd.(1) De lege ruimten in de beelden links en rechts tonen de lichamen van de misdadigers, met afhangende armen. De lege ruimte in het middelste beeld toont het lichaam van Jezus, zonder armen (die zijn uitgestrekt over de dwarsbalk van het kruis).
De beelden van de misdadigers zijn twee exemplaren van één en hetzelfde beeld. Eén van de exemplaren is een halve slag gedraaid.
“Golgotha”, ontworpen in 2002, is een van de elf beelden en beeldengroepen van Eric Claus die sinds 31 augustus 2018 te zien zijn in de Franse tuin.(2) In 2020 zijn nog eens vijf beelden en beeldengroepen van Eric Claus in de Franse tuin geplaatst.(3)

Noten
(1) Folder Overzicht van de beelden in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk in Den Haag (Raad van State)
(2)
Facebookpagina Eric Claus, bericht 31 augustus 2018

(3) buitenkunst den haag

  ERIC CLAUS
  Franse tuin (Den Haag)

Kruisiging van Jezus (Nieuwe Testament): de terechtstelling van Jezus, die hiermee de zonden der wereld op zich neemt en zo de wil van Zijn Vader vervult. De kruisiging van Jezus is in alle vier evangeliën beschreven. Volgens Matteüs 27:33 werd Jezus gekruisigd op “Golgotha”: schedelplaats. In Matteüs 27:38 is beschreven dat samen met Jezus ook twee rovers werden gekruisigd.