Johan Cele

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons

Celeplein, Zwolle
Onthuld op 28 februari 2013


“Johan Cele”. Voor het beeld: de acht vloerpotten (leerlingen van Cele)

.


ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Eric Claus heeft “Johan Cele” ontworpen in 2004 in opdracht van de Lions Club Zwollerkerspel, naar aanleiding van haar streven om in Zwolle een beeld te plaatsen van Johan Cele, die in Zwolle was geboren, had geleefd en gewerkt en was overleden. Cele werd in Zwolle herinnerd door de straatnamen Celestraat, Celeplein en Celepoortje maar er was nog geen standbeeld voor hem opgericht. De benodigde gelden werden in 2004 verworven tijdens het jaarlijkse Zwols Charity Dinner van Lions Club Zwollerkerspel.

JARENLANGE DISCUSSIE OVER DE PLAATSING
De Lions Club Zwollerkerspel en de gemeente Zwolle voerden jarenlang een discussie over een geschikte plek voor het beeld. Lions Club Zwollerkerspel wilde het beeld geplaatst zien in de binnenstad van Zwolle op een prominente plekbij het stadhuis, waarlangs veel mensen zouden lopen. De commissie beeldende kunst van de gemeente Zwolle was van mening dat in de binnenstad geen plaats was voor een beeld van Cele; haar voorkeur ging uit naar plaatsing bij het Gymnasium Celeanum. Deze plek aanschouwd hebbend, hield Lions Club Zwollerkerspel vast aan haar idee het beeld nabij het stadhuis te plaatsen of bij de Librije. Op 8 december 2006 stelden de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en De Groenen vragen over de discussie, waarbij zij aanstuurden op vervulling van de wensen van Lions Club Zwollerkerspel. Op 21 juni 2011 werd bekend dat “Johan Cele” op het Celepleintje zou worden geplaatst, bij de plek waar Cele veertig jaar werkte als rector van de Latijnse school.

28 FEBRUARI 2013: OVERDRACHT EN ONTHULLING
Op 28 februari 2013 droegen Marcel van Vilsteren en Peter van der Eijk (Lions Club Zwollerkerspel) “Johan Cele” over aan de gemeente Zwolle. Het beeld, verborgen onder een zwarte doek, werd onthuld door Henk Jan Meijer (Wassenaar, 5 augustus 1951), burgemeester van Zwolle. Eén van de aanwezigen was Eric Claus.
“Johan Cele” toont Johan Cele, voorlezend uit een boek. In de voorste rand van het voetstuk is de naam JOHAN CELE gehakt, in de achterste rand 9 MEI 1417, de datum waarop hij is overleden. In de bestrating voor het beeld zijn twee boogvormige rijen “vloerpotten” aangebracht. Zij stellen leerlingen van Cele voor, luisterend naar zijn voorlezing. Eric Claus heeft over zijn uitbeelding van Johan Cele onder andere gezegd dat hij het geopende boek boek heeft uitgebeeld als uitgeslagen vleugels van een vogel en dat Cele net als de Moderne Devotie van Geert Grote een grote vlucht neemt.

DE JOHAN CELE AWARD

Jaarlijks reikt de Lions Club Zwollerkerspel de Johan Cele Award (v/h Johan Cele prijs) uit aan een persoon of instelling die Zwolle “bovenregionaal” op de kaart zet. De prijs bestaat uit een kleine uitvoering van “Johan Cele” en een geldbedrag van 10.000 euro, te besteden aan een goed doel waarbij de winnaar van de prijs betrokken is. Onderdeel van het logo van de Johan Cele Award is een silhouet van “Johan Cele”.

Bronnen:
1ZwolleNieuws, 8 december 2006
De Stentor, 21 juni 2011
en 2 juni 2018
Lion magazine, juni 2013

Vimeo: video onthulling “Johan Cele”, 28 februari 2013
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Cele
https://www.facebook.com/johanceleaward

  ERIC CLAUS

Johannes (Johan) Cele (naamvariant: Joan Cele, Zwolle, ca.1350 – 9 mei 1417) was van 1377 tot 1415 rector van de Latijnse School in Zwolle. Naast onderwijshervormer was hij erg belangrijk in Geert Grotes Moderne Devotie beweging, ondanks dat hij niet in een klooster trad of zich aansloot bij de Broeders van het Gemeene Leven.

Bron en verdere informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Cele