Prins Willem van Oranje

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Portretgalerij Raad van State, Parkstraat, Den Haag
Onthuld op 17 november 2015

“Prins Willem van Oranje” maakt deel uit van de portretgalerij “Beelden van de Raad”De portretgalerij “Beelden van de Raad” is een initiatief van de Raad van State en de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting. Het doel van de portretgalerij is de continuïteit van het constitutionele koningschap en de continuïteit van de band van het vorstenhuis met de Raad van State zichtbaar te maken. De galerij omvat portretten van prins Willem van Oranje (Eric Claus, 2015), koning Willem I (Christian Daniel Rauch, 1842), koning Willem II (Jozef Geels, 1843), koning Willem III (n.n., ca. 1860), koningin Wilhelmina (Kees Verkade, 1987), koningin Juliana (Gerrit van der Veen, 1935), koningin Beatrix (Nel van Lith, 1983) en koning Willem-Alexander (Eric Claus, 2015), allen voorzitter van de Raad van State. Eric Claus heeft meegewerkt aan de vervaardiging van bronzen afgietsels van portretbeelden van koning Willem I, koning Willem II en koning Willem III, oorspronkelijk vervaardigd in gips of marmer.
De portretgalerij “Beelden van de Raad” is door koning Willem-Alexander onthuld op 17 november 2015. Op 17 november 1555, 460 jaar voor de onthullingsdatum van de portretgalerij, trad Prins Willem van Oranje toe tot de Raad van State.
“Prins Willem van Oranje” staat links aan het begin van de portretgalerij. Zijn blik is gericht op zijn opvolgers. Aan “Prins Willem van Oranje” heeft een in 1555 door Antonie Mor van Dashorst (Utrecht, ca. 1519 – Antwerpen, ca. 1577) geschilderd portret ten grondslag gelegen waarop de prins te zien is als 22-jarige militair in het jaar waarin hij toetrad tot de Raad van State.

Bronnen:
beeldenvanderaad.nl

Komedie en illusie – Eric Claus 80 beeldhouwer (De Schiphorst, 2016)

Zie ook:
Eric Claus: “Koning Willem-Alexander” (Den Haag)
Kees Verkade: “Koningin Wilhelmina” (Den Haag)

ERIC CLAUS

Willem van Oranje (Prins van Oranje, Graaf van Nassau-Dillenburg, slot Dillenburg, 24 april 1533 – Delft, 10 juli 1584): van 1559 tot 1567 stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht onder Filips II; van 1572 tot aan zijn overlijden in 1584 stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht (Staten-Generaal); van 1580 tot aan zijn overlijden in 1584 stadhouder van Friesland en Overijssel (Staten-Generaal). Bijnamen: Willem de Zwijger, de Vader des Vaderlands.