Schuilplaatsverlenersmonument

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19, Leusden
Onthuld op 27 maart 2015


voorterrein Nationaal Monument Kamp Amersfoort

buitenzijde:
plateau, rechts: de goede man (gouden rand), die onderdak verleent
plateau, links: de verrader, die de vrouw in het venster bespioneert

binnenzijde, linksboven: ondergedoken gezin

binnenzijde, linksonder: ondergedoken vrouw en kind

binnenzijde, rechtsboven: ondergedoken gezinnen

binnenzijde, rechtsmidden: onderduikers in gesprek met een schuilplaatsverlener

binnenzijde, rechtsonder: twee kinderen onder een trap
(persoonlijke herinnering van Eric Claus aan de Tweede Wereldoorlog)

.


Het “Schuilplaatsverlenersmonument” is vervaardigd in opdracht van de Stichting Schuilplaatsverleners, tot eer en herinnering aan hen die in de Tweede Wereldoorlog onbaatzuchtig, met gevaar voor eigen leven en dat van hun gezin, een schuilplaats boden aan degenen die moesten onderduiken om te ontkomen aan arrestatie door de bezetter, een arrestatie die gevangenschap of de dood tot gevolg zou kunnen hebben.
Het “Schuilplaatsmonument heeft aan de binnenzijde vijf reliëfs. De onderduikers en hun gezinnen zijn te herkennen aan koffertjes, met daarin hun persoonlijke bezittingen, die zij mee konden nemen als ze op de vlucht moesten. Niet zelden moesten onderduikers van de ene schuilplaats naar de andere trekken.
Het “Schuilplaatsverlenersmonument” is onthuld op 27 maart 2015 door drs. Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting. Lt.kl. b.d. Piet Hoevenaars, voorzitter van de Stichting Schuilplaatsverleners en initiatiefnemer tot het vervaardigen van het monument, stond stil bij het belang van naastenliefde en belangeloze hulp aan vluchtelingen in heden en verleden.

In de reeks van oorlogs- en bevrijdingsmonumenten is het “Schuilplaatsverlenersmonument” een uniek monument. Het is tot op heden het enige monument waarmee aandacht wordt gegeven aan hen die onderduikers een schuilplaats hebben gegeven, waarbij zij hun leven en dat van hun gezin in de waagschaal stelden. Het lijkt Eric Claus dan ook een goed idee als het “Schuilplaatsverlenersmonument”  een rondreis maakt langs een aantal gemeenten en in die gemeenten voor een zekere tijd geplaatst wordt.
Het “Schuilplaatsverlenersmonument” staat op een betonnen driehoek. Als het monument naar een andere gemeente wordt verplaatst, kan de driehoek in de gemeente achterblijven en op die manier een herinnering vormen aan wat zich in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld.

Bron:
https://www.schuilplaatsverleners.nl

Met dank aan:
Eric Claus

  ERIC CLAUS