Servetta

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons

Gezien bij galerie Laimböck, Doornsestraat 10, Langbroek
Vervaardigd in of omstreeks 1996


__________


Van “Servetta” bestaan verschillende grote uitvoeringen: enkelvoudig, drievoudig, met of zonder maskers. Het bij galerie Laimböck in Langbroek gefotografeerde exemplaar is omstreeks 1996 vervaardigd.(1) De drie figuren van dit exemplaar zijn alle voorzien van een masker.

Noot
(1) Correspondentie met Camiel Claus

Literatuur:
Eric Claus in de ban van de Commedia dell’Arte (Baarn, 2005)

Zie ook:
Eric Claus: “Servetta” (Den Haag)

  ERIC CLAUS

Commedia dell’Arte: geïmproviseerd Italiaans volkstoneel uit de zestiende en zeventiende eeuw. De hoofdinhoud van de toneelstukken was vastgelegd in een scenario; de acteurs speelden in op actuele gebeurtenissen. In de toneelstukken keerden een aantal hoofdpersonen steeds terug.