Judas Thaddeus

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede
Onthuld in 1994

“Judas Thaddeus” maakt deel uit van de beeldengroep Twaalf apostelen


__________

.


Judas Thaddeus was een van de twaalf apostelen van Jezus. In het Nieuwe Testament is hij aangeduid met de naam Taddeüs.
De lege ruimte in “Judas Thaddeus” toont de contouren van een knuppel. Volgens de legende werd hij in Perzië met een knuppel doodgeslagen, om daarna met een bijl te worden onthoofd.

  Eric Claus: “Twaalf apostelen” (Ede)
  ERIC CLAUS

Apostelen (Matteüs 10:1-8): een groep van twaalf leerlingen van Jezus die door Hem werden uitgezonden om aan het Joodse volk de boodschap te brengen dat het Rijk der Hemelen nabij was. Jezus had de apostelen de macht gegeven zieken te genezen, kwade geesten uit te drijven en overledenen tot leven te wekken.