Petrus

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede
Onthuld in 1994

“Petrus” maakt deel uit van de beeldengroep Twaalf apostelen


__________

.


De naam Petrus is de Griekse vertaling van de naam Kefas (vert.: “steen”, “rots”) die Jezus gegeven had aan de apostel Simon, een broer van de apostel Andreas. In het Nieuwe Testament is hij ook aangeduid met de naam Simon Petrus.
De lege ruimte in “Petrus” heeft de vorm van een sleutel. De sleutel verwijst enerzijds naar het Rijk der Hemelen en anderzijds naar Petrus in diens hoedanigheid van paus. Petrus wordt beschouwd als de eerste paus.

  Eric Claus: “Twaalf apostelen” (Ede)
  ERIC CLAUS

Apostelen (Matteüs 10:1-8): een groep van twaalf leerlingen van Jezus die door Hem werden uitgezonden om aan het Joodse volk de boodschap te brengen dat het Rijk der Hemelen nabij was. Jezus had de apostelen de macht gegeven zieken te genezen, kwade geesten uit te drijven en overledenen tot leven te wekken.