Wachten op Eva

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons

Franse tuin, Raad van State, Den Haag, achter paleis Kneuterdijk (sinds 31 augustus 2018)
Vervaardigd in 2001


__________

__________

.


“Wachten op Eva”, een vrij werk van Eric Claus, grijpt terug op Genesis 3:1-24 (het verhaal van de zondeval) en beeldt het moment uit vóór de zondeval. Bovenin het beeld wacht de duivel, in de gedaante van een slang, de komst van Eva af. De appel bevindt zich temidden van vier stoelen, bedoeld voor vier maagden. De Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag, had te kennen gegeven het beeld graag in het kerkgebouw te willen plaatsen. Het kon echter niet door de deuren van het kerkgebouw naar binnen worden gebracht.(1)
“Wachten op Eva”, ontworpen in 2001, is een van de elf beelden en beeldengroepen van Eric Claus die sinds 31 augustus 2018 te zien zijn in de Franse tuin.(2) In 2020 zijn nog eens vijf beelden en beeldengroepen van Eric Claus in de Franse tuin geplaatst.(3)

Noten
(1) Folder Overzicht van de beelden in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk in Den Haag (Raad van State)
(2)
Facebookpagina Eric Claus, bericht 31 augustus 2018
. De uitvoering waarvan een foto is afgedrukt op pagina 21 in (1) Eric Claus 2004 – catalogus bij de tentoonstelling in park Klein Engendaal in Soest van 11 juni tot 2 oktober 2004 (Soest, 2004) is gedateerd op 2004.
(3) buitenkunst den haag

  ERIC CLAUS
  Franse tuin (Den Haag)