Willem III en Mary Stuart

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons

Entree Nationaal Museum Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, Apeldoorn
Onthuld op 25 mei 2018


links: “Willem III”; rechts: “Mary Stuart”

“Willem III”

“Willem III”

“Mary Stuart”

“Mary Stuart”


De beeldengroep “Willem III en Mary Stuart” is, zo is op de sokkel van “Willem III” vermeld, een geschenk van de Stichting Koninklijk Apeldoorn aan Paleis Het Loo. De plaatsing van de beelden maakte deel uit van Willem & Mary 2017, een project van de Stichting Koninklijk Apeldoorn. Het doel van dit project was om bij het publiek de rol van Willem III en Mary Stuart in de ontwikkeling van de parlementaire democratie in West-Europa onder de aandacht te brengen.(1)
“Willem III en Mary Stuart” is onthuld op 25 mei 2018 door Clemens Gerard Antoon Cornielje (Lobith, 10 juni 1958), commissaris van de Koning van Gelderland, en Johannes Cornelius Gerardus Maria (John) Berends (Zwolle, 26 april 1956), burgemeester van Apeldoorn. 
“Willem III”, op de sokkel aangeduid met de inscriptie KONING-STADHOUDER WILLEM III (1650-1702), draagt de Nederlandse Leeuw als attribuut. “Mary Stuart”, op de sokkel aangeduid met de inscriptie KONINGIN MARY II (1662-1695), draagt een eenhoorn als attribuut, verwijzend naar Schotland, waarvan zij koningin was.(2)
Op de sokkel van “Willem III” is ook vermeld dat Willem III en Mary Stuart de grondleggers waren van Paleis Het Loo. Vanwege dit gegeven zijn de beelden aan weerszijden van de entree van Nationaal Museum Paleis Het Loo geplaatst en wachten zij, de oorspronkelijke bewoners van Paleis het Loo uitbeeldend, de bezoekers op en heten hen welkom.(3)

Noten
(1) koninklijkapeldoorn.nl
(2) ericclaus.com: Willem & Mary: een paar apart, bij elkaar (Paul Rem, Vorsten, 2018)
(3) ericclaus.com: Willem III en Mary

  ERIC CLAUS

Willem Hendrik van Oranje (Willem III, Binnenhof (Den Haag), 14 november 1650 – Kensington Palace, London (UK), 19 maart 1702): van 1672 tot aan zijn overlijden in 1702 stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden; van 1689 tot aan zijn overlijden in 1702 koning van Engeland, Schotland en Ierland. Op 4 november 1677 trad hij in het huwelijk met Mary Stuart (Mary Stuart II, St. James Palace, London (UK), 10 mei 1662 – Kensington Palace, London (UK), 7 januari 1695), koningin van Engeland en Ierland van 13 februari 1689 tot aan haar overlijden in 1695; koningin van Schotland van 11 april 1689 tot aan haar overlijden in 1695.(1)

Nationaal Museum Paleis Het Loo
In 1684 kocht Willem III in zijn hoedanigheid van stadhouder het uit de middeleeuwen daterende kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn. Naast dit kasteel liet hij een jachtverblijf bouwen dat als buitenverblijf fungeerde voor zijn echtgenote, Mary Stuart. In 1692 en 1693 liet Willem III het paleis verbouwen en uitbreiden. In deze jaren werd de paleistuin aangelegd.
Tot 1975 was Paleis Het Loo de zomerverblijfplaats van stadhouders en koningen. In 1807 liet Lodewijk Napoleon, van 5 juni 1806 tot 1 juli 1810 koning van Holland, veranderingen aanbrengen in de “Empire stijl”. Ook in de jaren daarna werden veranderingen aangebracht.
De laatste bewoners van Paleis Het Loo waren H.K.H. prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven en hun gezin. In 1975 verhuisden zij naar het naast Paleis Het Loo gelegen Huis Het Loo, dat in de 1970-er jaren was gebouwd.(2)
Tussen 1977 en 1984 werden Paleis Het Loo en de paleistuinen ingrijpend gerestaureerd en werd de staat ervan teruggebracht naar het ontwerp uit de zeventiende eeuw. Het paleis kreeg een museumfunctie als bestemming en werd in 1984, 300 jaar na de aankoop door Willem III, onder de naam Nationaal Museum Paleis Het Loo opengesteld voor het publiek.(3)

Verdere informatie over Nationaal Museum Paleis Het Loo: www.paleishetloo.nl

Noten
(1)
Wikipedia: Willem III van Oranje en Maria II van Engeland. De geboorte- en overlijdensdata van Willem III en Mary Stuart zijn data volgens de Gregoriaanse kalender. Volgens de Juliaanse kalender, die in die tijd in Engeland werd gevoerd, is Mary Stuart geboren op 30 april 1662 en overleden op 28 december 1694.
(2) www.koninklijkhuis.nl: Huis Het Loo
(3) www.koninklijkhuis.nl: geschiedenis Paleis Het Loo; Wikipedia: Paleis Het Loo