De Collectie Brouwer – herkenbaar en dichtbij

Katwijks Museum, Voorstraat 46, Katwijk
19 maart – 18 juni 2023


Van 19 maart tot en met 18 juni 2023 was in het Katwijks Museum een selectie tentoongesteld uit de privécollectie van de beeldhouwer Gerard Brouwer, overleden in 2017, zijn weduwe en zijn kinderen. Deze collectie, die in 50 jaar tijd is opgebouwd, bestaat voor een groot deel uit schilderijen die onder andere landschappen en bollenvelden in de Duin- en Bollenstreek tonen, het strand en de zee en woningen, gebouwen en buurten in Katwijk. Veel van deze schilderijen zijn in de open lucht (“en plein air”) vervaardigd door onder andere Edwin Hagendoorn, Ernst Voss en Gineke Zikken.
De tentoonstelling “De collectie Brouwer – herkenbaar en dichtbij” omvatte ook een aantal bronzen beelden die Gerard Brouwer in de loop der jaren heeft ontworpen. Zijn beelden van mensen en dieren tonen het leven van alledag op een manier waardoor dit voor de toeschouwer voelbaar wordt. Sommige beelden, zoals “De vijf haringeters”, hebben betrekking op het leven en de bedrijvigheid in Katwijk in vroeger tijden. Andere beelden hebben betrekking op het hier en nu, zoals beelden van een moeder en haar kind. Weer andere beelden laten de bedrijvigheid van alledag zien in stad en op het platteland.
De tentoonstelling “De Collectie Brouwer – herkenbaar en dichtbij” ging vergezeld van de catalogus “De collectie Brouwer – herkenbaar en dichtbij” (Daniel Brouwer en Maeglin Harmsen, Katwijk, 2023).
In de reportage “De Collectie Brouwer – herkenbaar en dichtbij” op deze website staan fotoreportages over de tentoongestelde beelden.

.

.

Tentoongestelde beelden, ontworpen door Gerard Brouwer
Boodschappen doen
Drie mannen in gesprek
Etalagedisplay
Het gezin
Hooiwagen
Los been
Moeder met kind aan de hand
Moeder met kind op de arm

Schelpenkar
Twee ruiters

Twee vitrinekasten
Vier zakenmannen
Vijf haringeters
Welkom

Zie ook:
https://gerardbrouwer.nl

  GERARD BROUWER

HET KATWIJKS MUSEUM

Het Katwijks Museum ligt in het centrum van Katwijk aan Zee, het vroegere vissersdorp. Het museum heeft een vaste collectie, houdt wisseltentoonstellingen en organiseert uiteenlopende activiteiten voor de schoolgaande jeugd en voor gezinnen. Alle activiteiten in het museum worden verzorgd door vrijwilligers.
De vaste collectie van het Katwijks Museum bestaat uit een groot aantal schilderijen van Nederlandse en buitenlandse schilders en een collectie lokale en streekgebonden bezienswaardigheden. De schilderijencollectie heeft haar herkomst in de internationale kunstenaarskolonie die zich omstreeks 1900 in Katwijk vestigde. Deze schilders lieten zich inspireren door het dagelijks leven van de Katwijkse vissersbevolking en de bomschuiten op het strand. De collectie streekgebonden bezienswaardigheden die het vroegere dagelijks leven in Katwijk tonen, omvat onder andere gebruiksvoorwerpen, klederdracht en visserij.
Een meterslange maquette toont de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn zoals die er in de 1950-er jaren uit zag. Deze maquette, waaraan 14 personen voortdurend werken, is het resultaat van diepgaand onderzoek naar de huizen die aan de Rijnstraat staan en hebben gestaan.
Voor de schoolgaande jeugd en voor gezinnen heeft het Katwijks Museum een speurtocht ontwikkeld die door het hele gebouw voert en de deelnemers in aanraking brengt met de vaste collectie en de tentoonstellingen. De Educatiecommissie organiseert regelmatig workshops en andere activiteiten die in relatie staan tot de vaste collectie en/of de tentoonstellingen. Hiermee wil het Katwijks Museum het cultuurhistorisch besef onder de jeugd vergroten.
Bron en verdere informatie:
https://www.katwijksmuseum.nl/nl/