De Benschopper beer

Beeldhouwer: Ineke van Dijk
Materiaal: brons
Dorp / Oranje Nassaustraat, Benschop
Onthuld in 1979


__________

.


“De Benschopper beer” verwijst naar een volksverhaal waarvan een aantal versies de ronde doen. Het verhaal komt erop neer dat een inwoner van Benschop, jagend in de schemering in een nabijgelegen polder, een beer meende te zien en terugging naar het dorp om alarm te slaan. Gewapend met rieken, stokken en een geweer gingen Benschopper boeren naar de plek waar volgens hun dorpsgenoot de beer zou zitten. Bij aankomst bleek het niet om een beer te gaan maar om een kruiwagen (volgens een andere versie: een vogelverschrikker). Deze vergissing werd vereeuwigd in de bijnaam “Berenschieters”.

  INEKE VAN DIJK