De ganzen

Beeldhouwer: Ineke van Dijk
Materiaal: brons
Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda, voor de hoofdingang (sinds 2014)
Onthuld in 1979 bij het Sint Jozef Paviljoen, Graaf Florisweg, Gouda


__________

“De ganzen” op een grasveld bij het Sint Jozef Paviljoen, ca. 1985


De beeldengroep “De ganzen” is in 1979 vervaardigd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het roomskatholiek ziekenhuis/weeshuis Sint Jozef Paviljoen aan de Graaf Florisweg in Gouda. De beeldengroep (ganzen zijn waakzame dieren) symboliseert de waakzaamheid die artsen bij de uitoefening van hun beroep aan de dag leggen. De tuin bij de hoofdingang van het Sint Jozef Paviljoen waarin “De ganzen” werd geplaatst, werd opnieuw ingericht op geleide van ideeën van Ineke van Dijk.
In 1992 fuseerden het Sint Jozef Paviljoen en het Bleuland ziekenhuis, gevestigd aan de Bleulandweg in Gouda. Uit deze fusie ontstond het Groene Hart ziekenhuis.
In 2014 werd een nieuwe vleugel van het Groene Hart Ziekenhuis, locatie Bleulandweg, in gebruik genomen. De beeldengroep “De ganzen” werd van het Sint Jozef Paviljoen overgebracht naar een perk bij de hoofdingang van het Groene Hart Ziekenhuis aan de Bleulandweg.

  INEKE VAN DIJK