De pannenbakkers

Beeldhouwer: Ineke van Dijk
Materiaal: brons
Jozef Israëlslaan / Leidsestraatweg, Woerden, langs de Oude Rijn nabij de Kwakelbrug
Onthuld op 5 mei 1979


.


“De pannenbakkers” beelden een vader en zoon uit, werkend in een pannenbakkerij. De zoon kneedt klei, zijn vader brengt de klei in vorm met een stempelmes. De beeldengroep staat in het verlengde van een pannenbakkerij. De beeldengroep is vervaardigd in opdracht van de commissie Jeugd, Sport en Cultuur van de gemeente Woerden, die een herinnering wilde aan het uitstervend beroep van pannenbakker en de kinderarbeid die in deze bedrijvigheid plaats vond. Pannenbakkerij en steenbakkerij zijn eeuwenlang de belangrijkste vormen van industrie geweest in Woerden. Zij hadden hun vestigingen aan de Oude Rijn.
Op 20 maart 1978 presenteerde Ineke van Dijk een ontwerp van “De pannenbakkers”. Als locatie had zij een plek in gedachten aan de linkerzijde van de Kwakelbrug over de Oude Rijn. De directie gemeentewerken zag de beeldengroep liever aan de rechterzijde van de Kwakelbrug geplaatst. In de grond aan de linkerzijde lagen tal van kabels en leidingen die met graafwerkzaamheden bereikbaar moesten blijven. Een beeldengroep zou deze werkzaamheden verhinderen. De commissie Jeugd, Sport en Cultuur hechtte echter, evenals Ineke van Dijk, aan plaatsing aan de linkerzijde.
Ineke van Dijk wilde graag dat de plek waar “De pannenbakkers” geplaatst zou worden, aantrekkelijk zou zijn om er te zitten en misschien te vissen in de Oude Rijn. Dit leidde tot een aantal inrichtingswerkzaamheden. Er werd sierbestrating aangelegd, het achter de beeldengroep staande transformatorhuisje werd met planten gecamoufleerd en er werden zitbanken en een oude lantaarn geplaatst.
Op 5 mei 1979 is “De pannenbakkers” onthuld door de Woerdense wethouder W. Beukers.

Bronnen:
Beeld van de maand: Pannenbakkerij, RTV Woerden, 27 augustus 2018
Het verhaal van Woerden: pan- en steenfabrieken
Woerdense Courant, 23 maart 1978, 16 november 1978 en 3 mei 1979

  INEKE VAN DIJK