Kunstproject “De Goudse Iconen”

Vijftig betonnen replica’s van een gladde versie van De kaasboerin (Ineke van Dijk, Gouda, 1988), vervaardigd en versierd in het kader van Gouda750
Initiatiefnemer: Willem van den Broek (Cultuurhuis Garenspinnerij, Gouda)
Beeldhouwer: Ineke van Dijk
Vervaardiging replica’s: Van Nieuwpoort Groep (Goudse Betonmortel Centrale)
Versiering replica’s: inwoners van en kunstenaars in Gouda
Plaatsing in Gouda: met ingang van 12 april 2022


GOUDA750: KUNSTPROJECT “DE GOUDSE ICONEN”

Van april tot september 2022 viert Gouda het feit dat de stad sinds 750 jaar, om precies te zijn sinds 19 juli 1272, stadsrechten heeft. Ter gelegenheid daarvan worden tal van activiteiten georganiseerd, waarin niet alleen stil wordt gestaan bij het historische feit van het 750-jarig bestaan, maar ook bij het doorgeven aan de toekomst van Gouda en waar Gouda voor staat.
Eén van de activiteiten van Gouda750 is Kunstproject “De Goudse Iconen”, een sociaal verbindend kunstproject, gerealiseerd door Cultuurhuis Garenspinnerij, gevestigd aan de Turfmarkt in Gouda, en een aantal Goudse bedrijven. De initiatiefnemer van het kunstproject is Willem van den Broek, directeur/bestuurder van Cultuurhuis Garenspinnerij.

“De Goudse Iconen” omvat de tentoonstelling in Gouda van vijftig beschilderde en/of versierde betonnen replica’s van een gladdere versie van De kaasboerin, die symbool is voor de kaasstad Gouda en icoon is voor de feestelijkheden in het kader van Gouda750. De betrokkenheid van alle Goudse inwoners van alle leeftijden en achtergronden staat in dit project centraal. In totaal hebben er ongeveer driehonderd mensen aan meegewerkt. Tien van de betonnen replica’s zijn versierd door Goudse kunstenaars. De overige veertig replica’s zijn versierd door uiteenlopende groepen Gouwenaren, verenigd in onder andere plaatselijke organisaties, scholen, sportclubs en verenigingen waaronder buurtverenigingen. “De Goudse Iconen” is hierdoor een in alle opzichten Gouds kunstproject, symbool voor de oude en nieuwe bewoners van Gouda en voor hoe zij de stad willen doorgeven in de toekomst.
Ineke van Dijk, de in Stolwijk werkzame en in Gouda geboren maker van De kaasboerin, heeft voor deze gelegenheid een gladdere versie van “De kaasboerin” vervaardigd, die gemakkelijk beschilderd kan worden. Aanvankelijk was het idee om in China kunststof replica’s van de gladdere versie te laten vervaardigen. De corona-pandemie maakte dit onmogelijk. Het Goudse bedrijfsleven liep warm voor “De Goudse Iconen”. Zo werd het mogelijk om de replica’s in Nederland te vervaardigen. De Goudse Betonmortel Centrale, onderdeel van de Van Nieuwpoort Groep, een keten van bedrijven die bouwgrondstoffen en bouwproducten leveren, vervaardigde vijftig betonnen replica’s. De replica’s werden opgesteld in de fabriekshal van Slangen Staal aan de Nijverheidsstraat in Gouda, waar ze ook versierd zouden gaan worden. Per week werden twee replica’s gegoten. Na gieting werden ze grondig gepolijst; een tijdrovend proces.

ONTHULLING “GOUDSE ICOON #1”

Op 31 maart 2021 is “Goudse Icoon #1”, de eerste beschilderde betonnen replica, onthuld in Cultuurhuis Garenspinnerij door Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda, Willem van den Broek, directeur/bestuurder Cultuurhuis Garenspinnerij en Gerard van Nieuwpoort, managing director Van Nieuwpoort Groep. Vanwege de corona-pandemie vond de onthulling niet in de open lucht plaats. Inwoners van Gouda en andere belangstellenden konden de onthulling volgen via een livestream.
Kort na de onthulling werd “Goudse Icoon #1” geëtaleerd in Kempkes Optiek, Agnietenstraat 50, Gouda. Het beeld werd op een draaiplateau gezet, waardoor voorbijgangers en bezoekers het van alle kanten konden bekijken.

VERSIERING “GOUDSE ICOON #1”

De versiering op “Goudse Icoon #1” is ontworpen door Waltraud Wernecke en Maaike Hoonhout (3MegaWatt ontwerpers BNO), die ook de huisstijl en andere grafische elementen van Gouda750 hebben ontworpen. De versiering is aangebracht door Ruud Verkerk (kunstschilder, werkzaam in Gouda, geboren in Stolwijk in 1957).

De bewolkte luchten, afgezet tegen de gekleurde vlakken, wekken de indruk alsof op het gehele beeld een wolkendek is aangebracht, waarna een groot laken eromheen is gedrapeerd, bestaande uit een geel vlak in de kleur van Goudse kaas en een rood-wit vlak met zes gouden, zespuntige sterren. Het rood-witte vlak en de sterren verwijzen naar het wapen van Gouda.
Het hoofd van “Goudse Icoon #1” is gesierd met een wimpel in de kleuren van de Nederlandse vlag. Voor op de linkerschouder is een afbeelding te zien van de bovenzijde van het stadhuis van Gouda. Op de rugzijde is een afbeelding aangebracht van de torenspits van de Grote of St. Janskerk in Gouda. Op de linker enkel en klomp is grasland afgebeeld, kenmerkend voor het Groene Hart, het weidegebied rond Gouda. Op de achterzijde van het linker onderbeen is bewegwijzering naar Gouda afgebeeld.
In het voetstuk van “Goudse Icoon #1” is de signatuur van Ineke van Dijk gegraveerd en de motto’s van Gouda750. Twee plaatjes verwijzen naar respectievelijk Cultuurhuis Garenspinnerij en de Van Nieuwpoort Groep.

DE GOUDSE ICOON VAN ZUSTERSTAD SOLINGEN

In het voorjaar van 2022 naderde het kunstproject “De Goudse Iconen” haar voltooiing. Half maart kwamen de kunstenaressen Susanne Müller-Kölmel en Sabine Smith (Solinger Künstler e.V.) over uit Solingen, de Duitse zusterstad van Gouda, om één van de iconen te versieren. Het eindresultaat ziet u op de foto hiernaast.
Solingen staat bekend om haar metaalindustrie. Er wordt vooral kleinmetaal (bestek, messen, scharen) geproduceerd.
De producten die in Solingen worden vervaardigd, zijn wereldwijd bekend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Susanne Müller-Kölmel en Sabine Smith bij het versieren hun Goudse Icoon afbeeldingen van scharen erop hebben aangebracht.

VERDRAAGZAAMHEID EN VEELKLEURIGHEID

Op 12 april 2022 zijn de festiviteiten van Gouda750 begonnen. De Goudse Iconen waren daags ervoor op de Markt voor het stadhuis geplaatst in een grote kring, met uitzondering van “Goudse Icoon #1”, die rechts achter het stadhuis werd geplaatst. Ineke van Dijk en een groot aantal makers van de “Goudse Iconen” gaven op 12 april uitleg over hun creaties.
De makers hebben op hun Goudse Iconen op allerlei manieren uiting gegeven aan waar zij zich mee bezighouden zoals bestuur, cultuur, maatschappij, samenleving, sport en verenigingen. Op sommige Goudse Iconen is duidelijk te zien dat de Goudse burgerij veel nationaliteiten telt.
Tezamen en elk voor zich zijn de Goudse Iconen een uiting van “Verdraagzaamheid in Veelkleurigheid”, het thema van Gouda750.
Na 14 april 2022 zijn de vijftig Goudse Iconen verspreid over de stad en zijn ze een blijvende herinnering aan Gouda750. In en rondom de binnenstad van Gouda zijn er 27 Goudse Iconen geplaatst; in de overige wijken zijn er 23 geplaatst. Goudse Icoon #1 is geplaatst op het erf van kasboerderij De Twee Hoeven in Haastrecht.
Langs de Goudse Iconen zal een fietsroute en een wandelroute leiden, er zal een documentaire over worden gemaakt en er zal een boek over verschijnen.
De Goudse Iconen kunnen worden geadopteerd.

Bronnen:
Algemeen Dagblad, 21 maart 2021

Cultuurhuis Garenspinnerij
Facebook 3MegaWatt ontwerpers BNO, 9 april 2021
Gouda onderneemt, 2 april 2021
Goudse Post, 31 maart 2021 en 11 november 2021
Gouwestad.nl, 15 november 2021
Willem van den Broek (Cultuurhuis Garenspinnerij), Facebook, bericht 9 april 2022

Literatuur
50 x Goudse Iconen – Verbindend kunstproject van Cultuurhuis Garenspinnerij in het kader van Gouda750 (Jo Eegdeman, Sharon den Hollander, Gouda, 2022)

Met dank aan:
Carlo van Kleij, eigenaar Kempkes Optiek, Gouda, voor het bieden in 2021 van de gelegenheid om foto’s te maken van “Goudse Icoon #1”

Zie ook:
Ineke van Dijk: “De kaasboerin” (Gouda)

  INEKE VAN DIJK