Meeuw

Beeldhouwer: Ineke van Dijk
Materiaal: brons

Abusievelijk bekend onder de naam “Lijster”
WelThuis Wilgenhoven, Kievitslaan 1, Stolwijk
Onthuld in juni 2011


__________

__________

.


“Meeuw” is de uitbeelding van een verschrikte, opvliegende meeuw. Het beeld heeft viertenige poten met zwemvliezen.
Bij de opening in juni 2011 van zorgcentrum De Wilgenhoven (tegenwoordig: WelThuis Wilgenhoven) is “Meeuw” aangeboden door Groen Wonen Vlist.
“Meeuw” staat bij de Lijsterhof, een deel van verzorgingscentrum De Wilgenhoven dat is vernoemd naar de vroegere Lijsterhof-bejaardenwoningen. Waarschijnlijk is dit de verklaring voor het feit dat het beeld bekend staat onder de naam “Lijster”.

De Burgland Groep heeft ter gelegenheid van de opening in juni 2011 van zorgcentrum De Wilgenhoven het door Ineke van Dijk vervaardigde beeld Vrouw met duif aangeboden.

Met dank aan:
Ineke van Dijk

  INEKE VAN DIJK