Ooievaarsjong

Beeldhouwer: Ineke van Dijk
Materiaal: brons

Hoofdkantoor NVM, Orteliuslaan 951, Utrecht (sinds 23 maart 2022)
Replica (2009) van in 2006 uit het hoofdkantoor van de NVM in Nieuwegein gestolen origineel, dat daar op 25 maart 1993 was onthuld


Ooievaarsjong

__________

__________

__________

kleine uitvoering van “Ooievaarsjong” (1993)


ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN LOTGEVALLEN VAN “OOIEVAARSJONG”

De ontstaansgeschiedenis van “Ooievaarsjong” gaat terug tot 1989, toen onder de naam Twee ooievaars in een ei twee donker gepatineerde exemplaren ervan in Nootdorp werden geplaatst.
In 1993 breidde de De NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen) haar hoofdkantoor in Nieuwegein uit. Ter gelegenheid hiervan liet het SOM (Studiecentrum Opleidingen Makelaars), een onderdeel van NVM, “Ooievaarsjong” vervaardigen.
Op 25 maart 1993, bij het in gebruik nemen van het nieuwe gedeelte van het hoofdkantoor, heeft het SOM “Ooievaarsjong” aangeboden aan het hoofdbestuur van de NVM.(1) Het beeld was uitgevoerd in twee patins: het ooievaarsjong in donker patin; de eierschaal in goudkleurig patin.
“Ooievaarsjong” werd buiten bij de ingang van het kantoorgebouw geplaatst. Het motto dat aan het beeld gegeven werd, luidde “Wonen doet leven”.
In de nacht van 7 op 8 september 2006 werd “Ooievaarsjong” van de sokkel gelicht en gestolen. Het beeld is nooit teruggevonden.
In 2009, bij de renovatie van het hoofdkantoor, werd ter vervanging van het gestolen beeld een bronzen replica vervaardigd. Deze replica werd in het hoofdkantoor geplaatst.
De replica van “Ooievaarsjong” is meeverhuisd naar het nieuwe hoofdkantoor van de NVM aan de Orteliuslaan in Utrecht, dat op 23 maart 2022 in gebruik is genomen en heeft daar een plaats gekregen in de ontvangsthal. Op de plaat op de sokkel is het motto “Wonen doet leven” gegraveerd en is vermeld dat het is aangeboden door NVM SOM.

KLEINE UITVOERINGEN

Van “Ooievaarsjong” zijn in 1993 25 kleine, gesigneerde uitvoeringen vervaardigd. Ieder jaar werd aan degene die dat jaar het beste resultaat had behaald bij het SVM-examen, een kleine uitvoering uitgereikt. In het voetstuk was het motto WONEN DOET LEVEN gegraveerd.

Noot
(1) De tegenwoordige naam van het SOM is: Academie voor Vastgoed.

Bronnen:
brochure NVM SOM ter gelegenheid van de onthulling op 25 maart 1993 van “Ooievaarsjong”
informatie van P. Wagenaar (Facility-ICT / Gebouwbeheer NVM)
gestolenkunst.nl

Met dank aan:
de heer P. Wagenaar, Facility-ICT / Gebouwbeheer NVM

Zie ook:
Ineke van Dijk: “Twee ooievaars in een ei” (Nootdorp)

  INEKE VAN DIJK