Vogels

Naamvariant: “Vliegende vogels”
Beeldhouwer: Ineke van Dijk
Materiaal: brons

Prins Bernhardlaan 1-63, Waddinxveen
Onthuld in 1991


__________

__________

__________

__________

__________

__________

.


“Vogels” is een geschenk van de rooms-katholieke woningbouwvereniging Sint Joseph aan de gemeente Waddinxveen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1986 van de woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging had de gemeente Waddinxveen f 15.000,- geschonken, welk bedrag gebruikt zou worden voor de bouw van een openluchtpodium in het Burgemeester Warnaarplantsoen. Overlast vrezend, verzetten omwonenden van het plantsoen en raadsleden van Waddinxveen zich tegen de komst van het podium. Daarop besloot de Stichting Samenwerkende Woningbouwkorporaties, waarvan woningbouwvereniging Sint Joseph inmiddels deel uitmaakte, dat er een kunstwerk zou worden geschonken. Ineke van Dijk werd gevraagd dit kunstwerk te ontwerpen. Zij ontwierp een beeldengroep, bestaande uit vijf vogels. In 1991 zijn de vogels geplaatst en onthuld.(1)

Noot
(1)
Waddinxveen in beelden (Waddinxeen, 2013, p.52-53)

  INEKE VAN DIJK