Obelisk

Naamvariant: “Obelisk of Windbreak”
Beeldhouwer: Jackie Bouw
Materiaal: keramiek
Hoek Rijndijk / Groenestein, Hazerswoude-Rijndijk
Onthuld op 21 augustus 1991


__________

__________

.


Met de onthulling op 21 augustus 1991 van “Obelisk” in de woonkern Groenestein in Hazerswoude-Rijndijk werd een project afgesloten om in iedere woonkern van de voormalige gemeente Hazerswoude een kunstwerk te plaatsen. In het kader van dit project zijn er in Hazerswoude zes kunstwerken geplaatst. De andere vijf kunstwerken waren: “De haan” (Nel van Lith, 1987, tuin verzorgingstehuis De Driehof), “De mummie” (Jos van Riemsdijk, 1987, Corellistraat), “Drie maal handstand” (Wilma Haffmans, 1987, plein gemeentehuis Frederik van Eedenstraat), een betonblok met fontein (1988, Ambachtstraat) en “Two faced” (Harm de Grijs, 1988, plantsoen Rembrandtlaan / Frans Halsstraat). Het initiatief voor dit project lag bij de culturele raad van Hazerswoude.
“Obelisk” is onthuld door Irma Günther (Den Haag, 3 april 1939), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Het kunstwerk staat schuin tegenover Pleyn68 – Multifunctioneel Centrum is daar in zekere zin een oriëntatiepunt voor. In Pleyn68 worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Op de website van Jackie Bouw is “Obelisk” vermeld onder de naam “Obelisk”. In deze fotoreportage is de naam “Obelisk” aangehouden. In de artikelen in de edities van 17 en 22 augustus 1991 van de Leidse Courant staat de naam “Obelisk of windbreak”. “Obelisk” is een “Windbreak”, een monumentale kunstvorm, ontstaan in de zomer van 1985, naar aanleiding van een persoonlijke ervaring van Jackie Bouw bij het zien van een rij strandpalen tijdens een wandeling op het Bretonse wad. De “Windbreaks” zijn onregelmatig van vorm, waarmee de indruk wordt gewekt dat weer, wind en de tijd hun sporen hebben nagelaten.

Bronnen:
https://jackiebouw.nl
Leidse Courant, 17 augustus 1991
en 22 augustus 1991

←  JACKIE BOUW