De opdracht

Naamvariant: “Simeon”
Beeldhouwers: JeanMarianne Bremers
Materiaal: brons

Wijkhuis Simeonshof, Annastraat 5, Boxtel
Ingezegend op 2 februari 2007; onthuld op 11 mei 2007


“De opdracht”.

Simeon met Jezus op wereldbol 

Simeon

Jezus op wereldbol met duif

Maria met opvliegende duif

Maria met opvliegende duif


De beeldengroep “De opdracht” is vervaardigd ter gelegenheid van de opening op 11 mei 2007 van Woonzorgcentrum Simeonshof, tegenwoordig Wijkhuis Simeonshof, en is op 2 februari 2007 (2 februari: Rooms-katholieke feestdag van Maria Lichtmis) ingezegend.
“De opdracht” is een eigentijdse uitbeelding van Lucas 2,22-39 waarin wordt verhaald dat Jezus ingevolge de Joodse wet werd opgedragen (tegenwoordig: gepresenteerd) in de tempel in Jeruzalem. Bij deze opdracht (Presentatie) werden twee duiven werden geofferd. Een zekere Simeon sprak over Jezus een profetie uit tegen Maria, Zijn moeder. In de Rooms-katholieke Kerk wordt dit jaarlijks gevierd op 2 februari.
Simeon, in het Lucas-evangelie een oude man, is uitgebeeld als een krachtige man die een wereldbol draagt met daarop Jezus. De vrouwenfiguur stelt Maria voor. De twee duiven zijn het symbool van vrede en vrijheid. Eén duif staat op het punt om van de schouder van Maria naar Jezus te vliegen, Die zijn armen naar de vogel uitstrekt. De tweede duif is reeds bij Hem.
In Quatre Mains (Wijk en Aalburg, 2007) is rechts op de foto op pagina 58 een kleine uitvoering te zien van de Mariafiguur, zonder opvliegende duif. Deze uitvoering draagt de naam “Rebecca, gekleed”. Het jaar waarin deze kleine uitvoering is vervaardigd, is niet vermeld.

Simeon is de beschermheilige van Simeonshof.

Bron:
KunstgidsBoxtel

  JEANMARIANNE BREMERS