Twee vliegende mensen

Naamvariant: “Dansend paar”
Beeldhouwers: JeanMarianne Bremers
Materiaal: brons

Blankensteijn 18, Hedel
Onthuld op 18 december 1998


__________

__________

__________

.


De beeldengroep “Twee vliegende mensen” is vervaardigd ter herinnering aan de zelfstandige status van Hedel als gemeente. Deze status dateerde van voor 850 AD. Op 1 januari 1999 werden diverse gemeenten in de Bommelerwaard samengevoegd. Hedel werd toen opgenomen in de gemeente Maasdriel.
In de randen van het voetstuk is gegraveerd:

TER HERINNERING AAN EEN ZELFSTANDIG HEDEL VAN VOOR HEt JAAR 815 TOT DE SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN IN DE BOMMELERWAARD OP 1 JAN 1999

In de zomer van 1998 is aan het echtpaar Bremers opdracht gegeven een monument te vervaardigen dat het samengaan van de gemeenten Hedel, Ammerzoden, Maasdriel, Kerkwijk, Heerwaarden en Rossum zou uitbeelden en de rivier de Maas, waaraan deze gemeenten liggen. De commissie Welzijn van de gemeente Hedel koos voor een naakte man en vrouw, die met elkaar verbonden zijn door abstracte lijnen die de rivier de Maas voorstellen.
Het miniatuur-ontwerp stond ruim twee maanden in de collegekamer van de gemeente Hedel. Begin december 1998 diende de raadsfractie van de SGP een motie in om te voorkomen dat de beeldengroep geplaatst zou worden. Volgens de SGP-raadsfractie was plaatsing in flagrante tegenspraak met de goede zeden en de openbare orde. De fractie memoreerde dat een APV van de gemeente Hedel naakt in de nabijheid van openbare wegen verbiedt.
De commissie Welzijn gaf te kennen dat, als de SGP-fractie haar bezwaren in een eerder stadium kenbaar had gemaakt, zij geprobeerd zou hebben eraan tegemoet te komen. Nu was het te laat. Bovendien vertegenwoordigde de SGP-fractie slechts ongeveer 10 procent van de inwoners van Hedel. De SGP-fractie startte hierop een handtekeningenactie, zonder resultaat.
De commotie over de plaatsing van “Twee vliegende mensen” kreeg in pers en media veel aandacht. RTL4 en SBS6 bijvoorbeeld deden er verslag van.
Op 18 december 1998 om half vijf werd “Twee vliegende mensen” onthuld. De SGP-fractie was uit protest niet aanwezig.(1)

Het beeld van de mansfiguur van “Twee vliegende mensen” maakt ook deel uit van de beeldengroepen Contraction (Aarle -Rixtel, 1995) en Zorg (Boxtel, 2005).

Bij het dorpshuis Gelre’s End, Molendijk 1, Hedel, staat de door het echtpaar Bremers vervaardigde beeldengroep Kom opa. Deze beeldengroep is onthuld op 19 februari 1987. Ook in die tijd waren er plannen voor een gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard. Eind 1987 sprak de Eerste Kamer zich tegen die plannen uit, waardoor ze van de baan gingen.(2)

Noten
(1) Reformatorisch Dagblad, 10 december 1998

(2) archief gemeente Hedel

  JEANMARIANNE BREMERS