W.C.J.M. van Lanschot R.M.W.O.

Beeldhouwers: JeanMarianne Bremers
Materiaal: brons

Gieting: Bronsgieterij Stijlaart, Zoelen
Stichting De Basis, locatie Doorn, Willem van Lanschotlaan 1, Doorn
Onthuld op 4 augustus 1995


__________

.


Het borstbeeld “W.C.J.M. van Lanschot R.M.W.O.” is op 4 augustus 1995 aangeboden door het  bestuur van de Stichting Fondsenwerving Militaire Organisaties (SFMO), opgericht in 1970 door Bib van Lanschot, die er ook enkele jaren voorzitter van is geweest. Het borstbeeld is onthuld door Van Lanschots dochter Monique Marie Houben-van Lanschot, in aanwezigheid van het hoofdbestuur van de SFMO.
Halverwege de sokkel is op een band aan de voorzijde gegraveerd: W.C.J.M. van Lanschot R.M.W.O. Op de overige delen van de band is gegraveerd: JE BENT PAS VERSLAGEN ALS JE HET ZELF OPGEEFT, de lijfspreuk van Van Lanschot en de titel van de biografie over Van Lanschot, geschreven door Dieudonnée ten Berge, die in 1994 verscheen bij uitgeverij Bzztôh in Den Haag.
Op of omstreeks 10 november 1995 is het borstbeeld wegens vandalisme gerestaureerd.

Bronnen:
bnmo.nl
gahetna/archievenoverzicht
isgeschiedenis.nl

Wikipedia: Bib van Lanschot
Wikipedia: Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

→  JEANMARIANNE BREMERS

Willem Charles Jean Marie (Bib) van Lanschot (huis Muyserick, Vught, 30 juni 1914 – Eindhoven, 16 augustus 2001) heeft in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog aanzet geven tot het georganiseerde verzet in Nederland. In 1942 is hij door verraad gearresteerd en geïnterneerd in het Oranje Hotel in Scheveningen, waar hij werd gemarteld om hem aan het praten te krijgen. Van Lanschot bleef zwijgen. Eind 1943 is hij overgebracht naar het concentratiekamp Natzweiler Struthof, daarna naar het concentratiekamp Dachau, waar hij op 29 april 1945 de bevrijding meemaakte.
Na de bevrijding heeft Van Lanschot zich ingezet voor de repatriëring van de Nederlanders die in Dachau waren geïnterneerd. In de jaren nadien is hij in diverse organisaties actief geweest. Hij is onder andere voorzitter geweest van de door hem opgerichte BNMO en de SFMO, voorzitter van de International World Veterans Federation en oprichter en voorzitter van het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis.
Op 30 augustus 1945 is Van Lanschot door H.M. Koningin Juliana tot Ridder in de Vierde Klasse in de Militaire Willems Orde (R.M.W.O.) benoemd. In de jaren erna kreeg hij voor zijn nationale en internationale werk voor veteranen tal van binnen- en buitenlandse onderscheidingen, waaronder Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootofficier in de Orde van Gregorius de Grote en Ridder in het Legioen van Eer
.

Stichting De Basis begint met de oprichting op 26 augustus 1945 van de BNMO (Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtfoffers), met de veteranen als doelgroep. Onder het voorzitterschap van Van Lanschot wordt de hulpverlening geprofessionaliseerd. Met een grootschalige fondsenwerving, waarbij filmster Audrey Hepburn zich als ambassadrice inzette, wordt in Doorn in 1957 het BNMO-woonoord gebouwd, bestemd voor gehandicapte militairen. Het terrein in Doorn waarop het woonoord staat, is door de gemeente Doorn aangeboden aan de BNMO. Eén van de straten op het terrein is vernoemd naar Audrey Hepburn, een andere straat is vernoemd naar Van Lanschot.
In 1966 richt de BNMO  samen met onder andere het in Doorn gevestigde Militair Revalidatie Centrum de Nederlandse Invaliden Sportbond op.
Vanuit de BNMO richt Van Lanschot in 1970 de Stichting Fondsenwerving Militaire Organisaties (SFMO) op, om middelen te werven voor aangepaste voorzieningen en rehabilitatieprogramma’s. Eén van de wervingsactiviteiten die hij bedacht, was de Giroloterij. De opbrengsten van deze loterij werden verdeeld over de veteranenorganisaties.
In 2007 werden de zorgverleningstaken van de BNMO overgeheveld naar een nieuwe organisatie, Stichting De Basis. De BNMO zette haar werkzaamheden voort als belangenbehartiger. De SFMO heet sinds 2007 het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, kortheidshalve: het vfonds.