De fluitspeler

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Beeldenpark Jits Bakker, De Holle Bilt 6, De Bilt
Geplaatst in 1999 onder de naam “Fluitspeler”

Beeldenpark Jits Bakker maakt deel uit van de fietsroute Beelden van Jits Bakker in Het Sticht


__________

__________

.


“De fluitspeler” is onder de naam “Fluitspeler” in 1999 in Beeldenpark Jits Bakker geplaatst. De naam “De fluitspeler” dateert van november 2018.

→  Beeldenpark Jits Bakker (De Bilt)
  JITS BAKKER