Filles de la Sagesse

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
‘s Heeren Loo Maas en Waal, Boldershof, voor lunchcafé Pauli’s, Kloosterlaan 26, Druten
Onthuld op 26 maart 1986

Op 7 maart 2002 zijn aan weerszijden van de sokkel gedenkplaten geplaatst


__________

__________

schaalmodel van “Filles de la Sagesse”


“Filles de la Sagesse” is vervaardigd ter herinnering aan de congregatie Filles de la Sagesse (Dochters der Wijsheid), die van juni 1907 tot april 1986 in Huize Boldershof in Druten zorg boden aan katholieke verstandelijk gehandicapte meisjes en vrouwen. Vanaf eind jaren ’60 boden zij ook zorg aan katholieke verstandelijk gehandicapte jongens. Later waren ook niet-katholieken welkom.
De zusters droegen een grijs habijt met een grote kap.

“Filles de la Sagesse” is geschonken door de directie van Boldershof ter gelegenheid van het officiële afscheid in 1986 van de Filles de la Sagesse en is onthuld op 26 april 1986 door zuster Ancilla, lid van de congregatie. Onder de beeldengroep is op een plaatje de periode 1907-1986 vermeld, waarin de congregatie werkzaam was op Boldershof. Bij dit officiële afscheid werd aan de congregatie een schaalmodel van het beeld gegeven. Op de voet ervan is de periode 1907-1986 vermeld.

DE TWEE GEDENKPLATEN
In 2001 is de oude begraafplaats op Boldershof geruimd en zijn de stoffelijke resten van de aldaar begraven zusters en bewoners gecremeerd. Op 7 januari 2002 zijn aan weerszijden van de sokkel van “Filles de la Sagesse” gedenkplaten onthuld ter afsluiting van en herinnering aan de jaren waarin de congregatie werkzaam was op Boldershof.
De tekst op de linker gedenkplaat luidt:

OP DEZE PLAATS GAAN ONZE GEDACHTEN
EN ONS RESPECT UIT NAAR
BONNE MERE CELESTINE DE LA CROIX
GRONDLEGSTER VAN HUIZE BOLDERSHOF
EN NAAR DE LANGE STOET VAN DOCHTERS
DER WIJSHEID DIE IN DE JAREN 1903-1992
HUN LIEFDE EN ZORG GEGEVEN HEBBEN
AAN HET GEESTELIJK GEHANDICAPTE KIND

1903 is het jaar waarin de bouw begon van Boldershof. 1992 is het jaar waarin het laatste in Boldershof woonachtige lid van de Filles de la Sagesse de Boldershof verliet om elders te gaan wonen.

Op de rechter gedenkplaat is de naam “Huize Boldershof” vermeld.

Met dank aan:
N. van den Oever, auteur van Van Boldershof tot nu: al honderd jaar een goede buur (Wijchen, 2007) en De Wijsheid gaat in het grijs (Wijchen, 2010)

  JITS BAKKER