Glasmozaïek

Kunstenaar: Jits Bakker
Glasmozaïek
Recreatiegebied Het Lingebos, rand parkeerplaats bij kiosk De Vogelkop, Haarweg 6, Vuren
Onthuld op 26 juni 1969


__________

__________

__________

__________

.


Dit naamloze glasmozaïek is vervaardigd in 1967/’69 in opdracht van Grontmij NV.

Het Lingebos is een recreatiegebied in de Tielerwaard. Op 26 juni 1969 werd het geopend door H.K.H. prinses Beatrix in haar hoedanigheid van voorzitster van het Comité Nationale Herdenking 1813-1963, in het bijzijn van Z.K.H. prins Claus, haar echtgenoot, die in zijn hoedanigheid van lid van het Presidium van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening regelmatig betrokken was bij vraagstukken van landinrichting en planologie.
Ternauwernood kon worden voorkomen dat kinderen die aanwezig waren bij de opening van het Lingebos, het glasmozaïek voortijdig onthulden.
Het Comité Nationale Herdenking 1813-1963 had het bos “Koninkrijksbos” willen noemen, ter herinnering aan het 150-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Uiteindelijk werd het bos vernoemd naar de nabijgelegen rivier Linge.
Het Lingebos is het eerste grootschalige recreatiegebied dat is aangelegd voor recreanten uit Rotterdam en Utrecht. Tot op de dag van vandaag is het Lingebos een fraai voorbeeld van landschapsarchitectuur van naoorlogse landschappen.
Het Lingebos is een bospark met een grootte van ongeveer 100 hectare. De aanleg begon in 1958 en is het resultaat van ruilverkaveling in Tielerwaard-West, waarbij verspreid liggende moerasbosjes werden samengebracht tot één gebied onder opname van grienden van meer dan 100 jaar oud. Bij de ruilverkaveling waren de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Grontmij NV betrokken.
De grote vijver in het Lingebos is het resultaat van het winnen van zand voor de aanleg van de A15 en het klaverblad Gorinchem.
Tegenwoordig is het Lingebos opgedeeld in twee gebieden: een recreatiegebied, beheerd door de gemeente Lingewaal, en een gecontroleerd “wild” natuurgebied onder toezicht van Staatsbosbeheer.

  JITS BAKKER