Julius Centrum

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
UMC Utrecht, Julius Centrum, Heidelberglaan 100, Utrecht
Postuum onthuld in 2014


__________

.


Deze beeldengroep, geplaatst na het overlijden van Jits Bakker, symboliseert het onderwijs, onderzoek en de samenwerking van het Julius Centrum, dat deel uitmaakt van het UMC Utrecht.

  JITS BAKKER