Karnster

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Waag, Leeuwarden
Onthuld op 8 februari 1980


__________

.


“Karnster” is aangeboden door de Rabobank Leeuwarden ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan (1904-1979). Op 8 februari 1980 droeg Sytze G. Dijkstra, voorzitter van de Rabobank Leeuwarden, “Karnster” over aan de gemeente Leeuwarden. Aansluitend op de onthulling werd gedurende vier weken werk van Jits Bakker geëxposeerd in Galerie Van Hulsen in Leeuwarden.
De Waag in Leeuwarden stond in voorbije eeuwen bekend als “boterwaag”. Boter was het meest verhandelde zuivelproduct op de wekelijkse marktdagen op de Waag. Tot aan het eind van de negentiende eeuw werd de Friese boter door Friese boerinnen gemaakt (gekarnd). “Karnster” herinnert aan deze bedrijvigheid.

  JITS BAKKER