Satépen

Naamvariant: “Diamonds”
Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: aluminium

Kruisstraat, Eindhoven (sinds 2013)
Onthuld op het 18 Septemberplein in Eindhoven op 11 november 1974
, nabij een filiaal van Schaap-Citroen-Van Gelder juweliers/diamantairs


.


“Satépen” is geïnspireerd op juwelen en diamanten. Het beeld is in 1974 vervaardigd in opdracht van Schaap-Citroen-Van Gelder juweliers/diamantairs die hun nieuwe vestiging aan de Korte Lijnbaan in Rotterdam van een kunstzinnig accent wilden voorzien.
Voor en na proefplaatsing op de Korte Lijnbaan op 9 september 1974 ontstond een discussie over de artistieke waarde van “Satépen.” De Gemeentelijke Commissie Beelden stelde dat “Satépen” niet het artistieke niveau had van beelden van beeldend kunstenaars als Gabo, Marini en Zadkine. Naar aanleiding hiervan besloot het college van B&W Rotterdam dat “Satépen” moest verdwijnen.
De plaatsingsperikelen rond “Satépen” kregen veel aandacht in de landelijke pers. In een artikel in de editie van 30 oktober 1974 van Het Vrije Volk werd  geconcludeerd dat de Gemeentelijke Commissie Beelden zich gepasseerd voelde, waardoor niet zozeer een artistiek conflict ontstond maar een prestigeconflict. Het Vrije Volk memoreerde ook dat inwoners van Rotterdam aan het beeld de naam “Satépen” hadden gegeven, een teken dat zij het beeld waardeerden en dat het beeld aansloot bij de omgeving waarin het was geplaatst.
Ondertussen hadden een twintigtal andere gemeenten, waaronder Amersfoort, te kennen gegeven belangstelling te  hebben voor “Satépen”. De keuze van Schaap-Citroen-Van Gelder viel op Eindhoven.
Op 11 november 1974 werd “Satépen” onthuld op het 18 Septemberplein in Eindhoven, nabij het filiaal van Schaap-Citroen-Van Gelder aan de Demer. Op een plaat aan de voet van het beeld was te lezen:

Dit sculptuur werd de stad Eindhoven en haar bewoners aangeboden
door Schaap-Citroen-van Gelder juweliers diamantairs
als zichtbare herinnering aan hun vestiging in deze stad.
11.11.1974.

In 2013 is “Satépen” verplaatst naar de Kruisstraat.

  JITS BAKKER