Twee stieren

Naamvariant: “Krachtmeting”
Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Rand stadspark Ede (sinds medio september 2022)
Onthuld in 2006 op een heuvel naast het raadhuis in Ede

“Twee stieren” maakt deel uit van de fietsroute Beelden van Jits Bakker in de Gelderse Vallei


__________

.


De beeldengroep “Twee stieren” is ontworpen in de 1970-er jaren. In 1974 zijn in Bilthoven en Vlaardingen exemplaren ervan geplaatst onder de naam “Krachtmeting”. In 2006 is onder de naam “Twee stieren” een gieting van deze beeldengroep geplaatst op een heuvel naast het raadhuis in Ede.
In de 2020-er jaren ontwikkelde de gemeente Ede plannen tot herinrichting van de bestaande parken. De aanleg van een kunstroute was onderdeel van deze herinrichting. De herinrichtingsplannen leiden tot verplaatsing van een aantal kunstwerken, waaronder de beeldengroep “Twee stieren”, inmiddels bekend onder de naam “Krachtmeting”. Medio september 2022 werd de beeldengroep naar verderop in het stadspark verplaatst, langs de kunstroute, tegen een achtergrond van hooggroeiend struikgewas. Op de plek waar de beeldengroep stond, werd het kunstwerk “Stalagmite 3″geplaatst”, ontworpen door Carlo Borer (Solothurn, 23 maart 1961). Voor de verplaatsing van “Twee stieren” in casu “Krachtmeting” naar elders in het park en de plaatsing van “Stalagmite 3” op de plek waar “Twee stieren” stond, werden volgens het HvA Ede, de schenker van “Stalagmite 3”, de van toepassing zijnde procedures (goedkeuring gemeenteraad, goedkeuring omgevingsvergunning, inspraak inwoners) op de juiste wijze doorlopen en was Tibo van de Zand, zoon en rechtsopvolger van de in 2014 overleden Jits Bakker, van de plannen op de hoogte gesteld. Volgens het HvA Ede hadden inwoners van Ede geen bezwaar ingediend, zodat de plannen onherroepelijk werden. De verplaatsing van “Twee stieren” viel echter niet bij iedereen in goede aarde, ook niet bij de zoon van Jits Bakker, die in de pers te kennen gaf wel op de hoogte te zijn gesteld van de aanleg van een kunstroute maar niet van de vervanging van “Twee stieren” door een ander kunstwerk.(1)
“Twee stieren” in casu “Krachtmeting” staat nog steeds op de nieuwe plek. Mij is geen informatie bekend over resultaten van nadien gemaakte bezwaren.

TWM van Berkel, 26 juni 2023

Noot
(1)
De Gelderlander, 22 september 2022 en 2 oktober 2022

Zie ook:
Jits Bakker: “Krachtmeting” (Bilthoven)
Jits Bakker: “Krachtmeting” (Vlaardingen)

  JITS BAKKER