De engel

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Basisschool St. Michaël, begane grond, bij trappenhuis, Kerklaan 33, De Bilt
Onthuld in mei 1998


__________

__________

.


“De engel” is aangeboden in mei 1998 door Alexandra Bakker-van de Zand ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Michaëlschool waar Tessa en Tibo, de kinderen van Jits en Alexandra Bakker, hun lagere schooltijd doorliepen.

  JITS BAKKER

Michaël (Oude en Nieuwe Testament): één van de zeven aartsengelen (leidinggevende gezanten van God die een belangrijke rol spelen in de verlossing van de mensheid). In het Hebreeuws betekent de naam Michaël: “wie is als God?”. In de christelijke traditie is Michaël de aanvoerder van de hemelse heirscharen in de strijd tegen de duivel.

Bron:
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/michael