Feest der Muzen

Beeldhouwer: Joop Hekman
Materiaal: brons en graniet
Stadsschouwburg, Lucasbolwerk 24, Utrecht
Onthuld op 2 oktober 1959


__________


De beeldengroep/fontein “Feest der Muzen” bestaat uit drie Muzen (Grieks-mythologische figuren) die met theater kunnen worden geassocieerd: Melpomene (tragedie), Terpsichore (dans en lyrische poëzie) en Thalia (komedie).
“Feest der Muzen”  is het de  grootste beeldengroep die Joop Hekman heeft vervaardigd.

In 1948 wilde het Utrechtse Fonds Stadsverfraaiing dat in het grasperk voor de Stadsschouwburg een fontein werd geplaatst. Willem Marinus Dudok, de architect van de Stadsschouwburg, ontwierp een bassin in de vorm van een vlieger met naast de punt van de lange zijden een boom. In het bassin, aan de binnenzijde van die punt, onder het bladerdek van de boom, had hij boven de waterspiegel een plateau getekend met daarop een naakte, geknielde vrouwenfiguur die met uitgestrekte armen de rand van het plateau vasthoudt en in het water van het bassin tuurt. Tegenover de vrouwenfiguur had hij vijf fonteinen naast elkaar getekend die een watermuur vormden. De gemeente Utrecht keurde zijn ontwerp af.
In 1950 dienden de Utrechtse beeldhouwers Joop Hekman en Pieter d’Hont een ontwerp in. Pieter d’Hont had een fontein ontworpen met daarin een beeld van een zingende Orpheus, zichzelf begeleidend op zijn harp. Het ontwerp van Hekman, een fontein in de vorm van een zeemeermin op een sokkel, kreeg de voorkeur. De gemeente Utrecht bood hem een studiereis naar het fonteinrijke Rome aan. Na zijn terugkomst maakte Hekman een nieuw ontwerp voor de fontein, bestaande uit  de drie Muzen die met theater kunnen worden geassocieerd: Melpomene (tragedie), Terpsichore (dans en lyrische poëzie) en Thalia (komedie). In 1956 kreeg hij de opdracht dit ontwerp vorm te geven. Dit resulteerde in de beeldengroep/fontein “Feest der Muzen”.
“Feest der Muzen” is op 2 oktober 1959 dichtbij de rand van het grasperk voor de Stadsschouwburg onthuld door jhr. mr. Constant Johan Adriaan (Coen) de Ranitz (Den Haag, 3 april 1905 – Driebergen-Rijsenburg, 24 februari 1983), burgemeseter van Urecht. Het  is het de  grootste beeldengroep die Joop Hekman heeft vervaardigd.
In opdracht van de Waterleidingmaatschappij Breda is het fonteinbeeld “Zeemeermin” in 1967 in de vijver geplaatst van het in dat jaar geopende gebouw van het gemeentelijk energiebedrijf EnWa aan de Doornboslaan in Breda. Het gebouw is inmiddels gesloopt, op de plaats ervan is nieuwbouw gekomen. “Zeemeermin” is niet meer aanwezig (zie: Kunst en beelden in Breda c.a.).

→  JOOP HEKMAN

Muzen (Griekse mythologie): negen godinnen van de kunsten en de wetenschap. Iedere muze had haar eigen aandachtsgebied. In de beeldende kunst voert iedere Muze een attribuut. Melpomene voert een tragediemasker, Terpsichore voert een lier, Thalia voert een komediemasker. De beelden in “Feest der Muzen” voeren geen attributen.