Visser van mensen

Naamvariant: “Petrus de visser”
Beeldhouwer: Joop Hekman
Materiaal: keramiek

Beweegtuin Rivaz Zorggroep, naast het gemeentehuis, Markt 22, Papendrecht (sinds 2017)
Onthuld in 1971 bij de Christelijke scholengemeenschap De Lage Waard, Papendrecht, onder de naam “Petrus de visser”


Visser van mensen

__________

__________

.


“Visser van mensen” dateert uit 1971 en droeg toen de naam “Petrus de visser”. Het beeld was in dat jaar geplaatst op de patio van de Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard aan de Vijzellaan 4 in Papendrecht.
“Petrus de visser” is de naam van een door Joop Hekman ontworpen ruimtelijk project voor de Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard: een beeld op een zeshoekig plateau op een hoek van een vijfhoekig meer met zeshoekige plavuizen, kijkend naar een tekst, gemaakt van mozaïek, en in de verte vissen, gemaakt van mozaïek. De tekst luidde als volgt:

WAAROM WAREN HET VISSERS
DIE VAN SCHIP EN NET
WERDEN WEGGEROEPEN
BIJ ‘T MEER VAN GENESARETH
OMDAT HIJ EEN VIS
EN EEN VISSER IS

In 2016 werd het gebouw van de Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard gesloopt ten behoeve van een nieuw schoolgebouw. De patio werd opnieuw ingericht, waardoor er voor “Petrus de visser” geen plaats meer was. De gemeente Papendrecht heeft het beeld, dat in de loop der jaren beschadigd was geraakt, in 2017 laten restaureren en in de beweegtuin van Rivaz Zorggroep geplaatst, alwaar het de naam “Visser van mensen” draagt. De vloer met tekstmozaïek en vissenmozaïeken was teveel beschadigd geraakt om te verplaatsen naar de nieuwe locatie van het beeld.
Op een plek rechts voor “Visser van mensen” bevindt zich een zilverkleurige plaquette met daarop een toelichting door Roel Teeuwen (beeldhouwer, geboren te Gouda op 31 augustus 1944). In deze toelichting is verwezen naar de passages in het Nieuwe Testament waarin Jezus tegen Petrus zei dat hij, als hij Hem zou volgen, een visser van mensen zou worden.

Met dank aan:
Jurrian Hekman

Zie ook: 
joophekman.nl

→  JOOP HEKMAN

Petrus (Nieuwe Testament): een van de twaalf leerlingen van Jezus. In Matteüs 4,19, Marcus 1,17 en Lucas 5,10 is verhaald dat Jezus tegen Petrus, van beroep visser, zei dat hij een visser van mensen zou worden als hij Hem zou volgen.