IJsberen

Beeldhouwer: Maïté Duval
Materiaal: brons, natuursteen

Gieting: Bronsgieterij Atelier80, Dreumel
Callunaplein, winkelcentrum Dieren, Dieren
Onthuld in 1987


__________

__________

__________

__________

__________

“IJsberen”, rheden.nieuws.nl, 13 september 2019 (foto: Theo Jansen)


De beeldengroep “IJsberen” is in 1987 op het Callunaplein in Dieren geplaatst ter gelegenheid van de oplevering van de tweede fase van winkelcentrum Calluna (tegenwoordig: winkelcentrum Dieren), waarvan de bouw in 1968 was begonnen en in 1994 was voltooid. Onder de klanken van “Carnaval des animaux” (Camille Saint-Saëns) en “Ours polaire” werd de beeldengroep onthuld. De beelden van een ijsbeer en twee ijsbeerjongen stonden op een grote, uit natuursteen vervaardigde, aflopende sokkel die het uiterlijk had van een berg ijsblokken. Lange tijd heeft er water langs de beeldengroep gestroomd totdat de techniek het af liet weten.
“IJsberen” werd gezichtsbepalend voor het winkelcentrum. De plek waarop ze stonden, werd een plek van ontspanning tijdens het boodschappen doen. Kinderen konden op de beren klimmen en fotografen konden naar hartelust foto’s van de beeldengroep maken.
Gaandeweg de jaren raakte het Callunaplein in verval. In oktober 2012 werd dit door D66 aanhangig gemaakt in de gemeenteraad, waarbij de fractie ook aandacht vroeg voor het afbrokkelen van platen van de sokkel waarop “IJsberen” was geplaatst. Reparatie bleek niet afdoende. In de loop der jaren brokkelden sommige platen opnieuw af, zoals te zien is op de hierboven afgebeelde foto, gepubliceerd in de editie van 13 september 2019 van rheden.nieuws.nl. De slechte staat van de sokkel zou, mede gezien de hellende vlakken waarop de beelden stonden, tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Vooruitlopend op de herinrichting in 2020 van het Callunaplein werd de beeldengroep in de laatste week van september 2019 door de gemeente Dieren, de eigenaar, in opslag genomen en werd een nieuwe sokkel vervaardigd uit natuurstenen blokken en platen.
In november 2020 werd de beeldengroep teruggeplaatst op het Callunaplein op een natuurstenen ijsschotsenlandschap met de grote ijsbeer op het hoogste blok en de ijsbeerjongen op stenen platen. In het vlak waaraan de beeldengroep staat, is van links naar rechts een rij vijfhoekige stapstenen gelegd. In de zomermaanden stroomt er water in het vlak en spuiten er fonteintjes.

Bronnen:
diereninbeeld.nl calluna winkelcentrum
regiobodeonline.nl, 4 december 2012
rheden.nieuws.nl, 13 september 2019
en 2 december 2020
https://maitéduval.nl

Met dank aan:
de redactie van rheden.nieuws.nl voor de foto van “IJsberen”, gepubliceerd in de editie van 13 september 2019 van rheden.nieuws.nl

Zie ook:
https://maiteduval.nl

  MAÏTÉ DUVAL