Stormramp monument

Beeldhouwer: Maïté Duval
Materiaal: brons

Gieting: Bronsgieterij Atelier80, Dreumel
Joriskerk, Muraltplein, Borculo
Onthuld op 10 augustus 1985


__________

__________

__________

plaquette (10 augustus 1985)


DE STORMRAMP VAN 10 AUGUSTUS 1925
In de namiddag en vroege avond van 10 augustus 1925 trok een actieve depressie met hoge snelheid over Zeeland, Noord-Brabant, Nijmegen, de Achterhoek en Twente richting Duitsland. De depressie richtte onderweg veel schade aan. De meeste schade ontstond in Borculo. Rond zeven uur ‘s avonds zagen inwoners van Borculo vanuit het westen een cycloon naderen: dreigende, ronddraaiende wolken en een grijze muur van regen, bladeren, stof en allerlei voorwerpen. De ravage was enorm. In zeven minuten tijd werd Borculo vrijwel geheel verwoest. Drie mensen kwamen om het leven, tientallen mensen raakten gewond. Runderen en varkens werden bedolven onder het puin. Tweeduizend inwoners van Borculo werden van het ene op het andere moment dakloos. Zevenhonderdvijftig huizen waren beschadigd geraakt, bij tweehonderdveertig ervan was de schade onherstelbaar.

DE VERVAARDIGING VAN HET “STORMRAMP MONUMENT”
Op 10 augustus 1985, 60 jaar na de stormramp, is op het Muraltplein in Borculo naast de Joriskerk een monument geplaatst, vervaardigd door Maïté Duval, ter herinnering aan de stormramp. Het monument is onthuld door Anna Simmelink-Wissink (Borculo, 20 juli 1916 – 9 november 1992). Ten tijde van de stormramp was zij 9 jaar oud. Een foto van haar bij de restanten van haar ouderlijk huis in Borculo is gepubliceerd in de extra editie van weekblad Het Leven Geïllustreerd (Amsterdam, nr. 32a, 14 augustus 1925), uitgegeven om de lezers ertoe te brengen financiële of andersoortige giften ter leniging van de nood in Borculo over te maken aan het inmiddels opgerichte Nationaal Comité. Maïté Duval heeft deze foto als uitgangspunt genomen voor het vervaardigen van het monument.

Anna Wissink bij de restanten van haar ouderlijk huis
(Het Leven Geïllustreerd, 14 augustus 1925, p.8)
met dank aan: Historische Vereniging Borculo

1935: OPRICHTING VAN HET NATIONAAL RAMPENFONDS
Op 17 augustus 1925 werd het Nationaal Steuncomité Stormramp opgericht, dat belast werd met de verdeling van de gelden die waren binnengekomen voor de gebieden die door de cycloon getroffen waren. Op verzoek van het Steuncomité, dat tien jaar later nog een onbesteed bedrag van ongeveer ƒ 365.000,- beheerde, belegde Jacob Adriaan de Wilde, minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Colijn II, op 6 april 1935 een vergadering waarin werd besloten tot de oprichting van het Nationaal Rampenfonds. De deelnemers aan deze vergadering waren het Nederlandse Rode Kruis, de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken “Het Oranje Kruis”, het Nederlandsch Rooms Katholiek Huisvestingscomité en de Algemeene Vereenigde Commissie ter leniging van rampen door Watersnood in Nederland (het Watersnoodcomité).

Bronnen:
beeldenvangelderland.nl

Leidsch Dagblad, 10 augustus 1985
Nationaal Rampenfonds

Zie ook:
https://maiteduval.nl

  MAÏTÉ DUVAL

“STATUE SUNDAY”

Op 2 april 2023 hebben actievoerders van de klimaatbeweging Extinction Rebellion de meisjesfiguur van “Stormramp monument” geblinddoekt en om haar nek een bord gehangen met de oproep OPEN JE OGEN | WEES EERLIJK | DIT IS EEN KLIMAAT NOODTOESTAND. Dit gebeurde in het kader van “Statue Sunday”, een actie van klimaatbeweging Scientist Rebellion in reactie op het gebrek aan urgentie bij politici en bestuurders na publicatie in maart 2023 van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. De actie, begonnen op 26 maart 2023, houdt in dat leden van Scientist Rebellion wereldwijd iedere zondag standbeelden van politici, wetenschappers en andere prominenten van een blinddoek voorzien en er een bord aanhangen met een oproep. Op die manier willen zij kracht bijzetten aan hun eis dat bestuurders, politici en andere prominenten de waarheid vertellen over de klimaatcrisis en maatregelen nemen om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen tot netto nul in 2025. Zij hebben voor deze actievorm gekozen omdat standbeelden een belangrijke symboolfunctie hebben. De blinddoeken symboliseren dat politici en leiders wegkijken van de wetenschap en geen actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan.
2 april 2023 was de tweede achtereenvolgende zondag dat in het kader van “Statue Sunday” in een aantal landen beelden werden geblinddoekt. In Nederland werd bij 27 beelden in meer dan 20 steden op deze manier actie gevoerd. 16 april 2023 was de laatste zondag waarop deze actie werd gevoerd.
Scientist Rebellion is een internationale beweging van wetenschappers die zich grote zorgen maken over het klimaat en de ecologische crisis. Scientist Rebellion is gelieerd aan Extinction Rebellion (XR), een internationale eco-socialistische beweging die door middel van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid campagne voert voor nul koolstofemissies, een einde aan de ecologische crisis en sociale en economische rechtvaardigheid. 

Bronnen:
https://activisthandbook.org/nl/extinction-rebellion
https://twitter.com/NLRebellion/status/1642470548549533696
https://www.weertdegekste.nl, 2 april 2023