Zittend meisje

Beeldhouwer: Maïté Duval
Materiaal: brons, op molensteen
B & B Atelier Thierry, Kervelstraat 40, Voorst (sinds 8 juli 2022)

Onthuld in 1977 in lagere school De Wiekslag, Tijmstraat 2, Voorst


__________

__________

.


Maïté Duval heeft “Zitend meisje” in 1976 ontworpen. In dat jaar woonde zij met haar gezin in een huis aan de Kervelweg 40 in Voorst, dat het atelier was van haar en haar echtgenoot, de schilder Thierry Rijkhart de Voogd (Grand Couronne, 15 augustus 1944 – Zutphen, 28 mei 1999). In 1986 verhuisden zij naar Zutphen.
“Zittend meisje” werd in 1977 geplaatst in de patio van De Wiekhorst, een lagere school in Voorst waar de kinderen van Maïté Duval onderwijs kregen. Toen De Wiekhorst ten behoeve van nieuwbouw werd gesloopt, werd het beeld bij de ingang van de kleuterschool geplaatst. Na een aantal jaren werd het in de kleuterschool geplaatst om beschadiging door vandalisme voor te zijn.
Bij de opening in 2003 van de nieuwbouw van De Wiekslag werd het beeld in de centrale hal van het nieuwe schoolgebouw geplaatst.
In 2022 nam één van de leden van een werkgroep van Voorster Belang, die bezig was een fietsroute langs beelden van Maïté Duval uit te zetten, contact op met de school. De route zou beginnen in Voorst en eindigen in Warnsveld. Vier van de acht beelden waarlangs de route zou voeren, stonden niet aan de openbare weg. De werkgroep was op zoek naar mogelijkheden om beelden die binnen stonden, buiten geplaatst te krijgen. De directie van De Wiekslag had plannen de centrale hal opnieuw in te richten. In deze plannen was geen plaats voor “Zittend meisje”. Met het oog op beschadiging of vandalisme voelde de directie er niet voor het beeld voor de school te plaatsen. Het lid van de werkgroep deed het voorstel om het beeld in de tuin van het huis aan de Kervelweg 40 te plaatsen, waar Maïté Duval het in 1976 had ontworpen. Het huis had inmiddels de functie van Bed & Breakfast gekregen en droeg als naam B & B Atelier Thierry, als herinnering en eerbetoon aan Thierry Rijkhart de Voogd. De eigenaren van B & B Atelier Thierry vonden het een goed idee. Ook de kinderen van de op 2 november 2019 overleden Maïté Duval konden zich erin vinden.
Op 8 juli 2022 is “Zittend meisje” overgeplaatst.
Aan de fietsroute wordt nog gewerkt.

Een tweede exemplaar van “Zittend meisje” is in 1987 in bruikleen gegeven aan verzorgingscentrum De Beukenhorst en heeft daar lange tijd gestaan,

Bronnen:
https://www.voorsternieuws.nl
mededelingen van een overbuurman van Kervelstraat 40, Voorst
Maïté Duval – Beelden en tekeningen (Zutphen, 1995)

Zie ook:
http://maiteduval.nl

  MAÏTÉ DUVAL