Sint Elisabeth en Sint Jurriën

Beeldhouwer: Margriet Barends
Materiaal: brons

Gieting: Bronsgieterij Flassh, Balk
Dimence v/h Sint Elisabethsgasthuis, Bagijnenstraat 56, Deventer
Onthuld op 18 november 2008


__________

__________

__________

__________

.

.


De beelden “Sint Elisabeth” en “Sint Jurriën” zijn op 18 november 2008 geplaatst aan weerszijden boven de ingang van het St.-Elisabethsgasthuis in Deventer, de voorloper van het psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven, tegenwoordig Stichting Dimence. In 2018 veranderde de bestemming van dit pand in beschermd wonen.
“Sint Elisabeth” en “Sint Jurriën” zijn op 18 november 2008 onthuld. “Sint Elisabeth” is onthuld door Christa Middelhoven, teamleider Beschermd Wonen Deventer, en Tineke de Jong, lid van de Cliëntenraad van Dimence. “Sint Jurriën” is onthuld door Roelof ten Doesschate, voormalig voorzitter van de directie van Adhesie GGZ, en Rogier de Jonge, een toekomstig bewoner van het vernieuwde St.-Elisabethsgasthuis.
“Sint Elisabeth” verwijst naar het voormalige St.-Elisabethsgasthuis. “Sint Elisabeth” is een uitbeelding van de heilige Elisabeth van Thüringen,) met een roos in haar rechterhand en een geopend schort. Dit is een uitbeelding van het “rozenwonder”. Toen Elisabeth in 1226, op weg naar de armen, haar echtgenoot tegenkwam, wilde hij dat zij haar schort, dat gevuld was met broden voor de armen, opende. In het schort bleken geen broden te liggen maar rozen.
“Sint Jurriën (Sint Joris) verwijst naar het Sint Jurriëngasthuis dat in 1346 op deze plek gevestigd was en opvang bood aan lepralijders. “Sint Jurriën” verwijst ook naar de strijd die de bewoners van Dimence, locatie Bagijnenstraat dagelijks met zichzelf en met de omgeving voeren.

Bronnen:
Margriet Barends beelden – De 1e 100&vier, Ulrum, 2011, p.66-68
De Stentor, 19 november 2008
entoennu

→  MARGRIET BARENDS

Elisabeth van Thüringen (Sárospatak [HU], 7 juli 1207 – Marburg [D], 17 november 1231). Zij verzorgde armen en zieken en is de beschermheilige van onder andere ziekenhuizen en ziekenhuispersoneel. Haar attributen zijn brood en een kan. waarmee ze, tegen de zin van haar Lodewijk IV van Thüringen, haar echtgenoot, de armen voedde tijdens een in 1226 heersende hongersnood. Naamdag: 19 november.
Sint Joris (Lod [Palestina], 270 – Nicomedia [Klein-Azië], 303): helper in nood. Volgens de overlevering heeft hij een draak gedood. De draak is symbool voor het heidendom. De overwinning op de draak is symbool voor de bekering tot het christendom.