Winkelende dames

Beeldhouwer: Mari Andriessen
Materiaal: brons
Winkelcentrum Soest-Zuid, hoek Soesterbergsestraat / Gallenkamp Pelsweg, Soest
Onthuld in
mogelijk 1984


__________

gipsmodel
gipsotheek Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1, Den Haag


De geschiedenis van de beeldengroep “Winkelende dames” gaat terug tot de 1970-er jaren, toen Mari Andriessen opdracht kreeg om ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1976 van de Haarlemse wijk Rozenprieel een beeld te ontwerpen waarin saamhorigheid tot uitdrukking kwam. Andriessen, inwoner van Haarlem, vervaardigde de beeldengroep “Tante Jans”, vernoemd naar een vrouw die in de 1930-er en 1940-er jaren in Rozenprieel woonde, die eigenaresse was van een rijwielzaak en die in die jaren veel voor haar medemensen had gedaan. Op 30 maart 1983 heeft koningin Beatrix “Tante Jans” tijdens haar werkbezoek aan Haarlem onthuld, samen met de weduwe van Mari Andriessen en met Jan Reehorst (Rotterdam, 21 maart 1923), burgemeester van Haarlem. De vrouwenfiguur met tas beeldt Tante Jans uit.(1)
De bouw van winkelcentrum Soest-Zuid was voltooid in 1984.(2) De mogelijkheid bestaat dat Empeo, de projectontwikkelaar van het winkelcentrum, een exemplaar van “Tante Jans” heeft aangekocht ter gelegenheid van de voltooiing van de bouw. Bij de plaatsing kreeg de beeldengroep de naam “Winkelende dames”.

Noten
(1) haarlemsbodem.nl, haarlemboekje.nl, europeana.nu. Op p. 136 in De beeldhouwer Mari Andriessen (Weesp, 1984) staat een foto van een 20 cm hoog kleimodel van “Tante Jans”, genaamd: “Haarlemse vrouwtjes”.
(2) www.soestzuid.com

  MARI ANDRIESSEN